Dette er NOA

(2007)
NOA, som er en forkortelse for Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse, har som hovedoppgave å samle inn, bearbeide og formidle data om norske sysselsattes arbeidsmiljø og helse i Norge.
NOA ble etablert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet som en avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, sommeren 2006. Avdelingen skal samordne data og dokumentasjon som kan gi en samlet tilstandsbeskrivelse av utviklingen innen arbeidsmiljø og arbeidsvilkår generelt og utviklingen innen arbeidsrelatert helse mer spesielt. Ved å overvåke dette feltet og følge trender over tid, skal NOA gi myndighetene og øvrige aktører i arbeidslivet grunnlag for prioriteringer innen det forebyggende arbeidet. Det vil bli gitt ut en faktabok hvert tredje år, den første kom i august i år. Faktaboken bygger på data fra en rekke sentrale kilder, slik som Statistisk ­sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og flere tilsyns­myndigheter. Den første faktaboken vil være en referanse og gi ­sammenligningsgrunnlag for kommende års data på arbeidsmiljøområdet. Etter hvert som datagrunnlaget blir bedre og mer omfattende, vil NOAs rapportering legge særlig vekt på å beskrive lange trender og u­tviklingstrekk innen arbeidsmiljø og -helse. I tillegg vil NOA bidra med større årlige rapporter om spesialtema innenfor dette området.
Personvern og cookies