Dette er lateks

(2002)

Hvert år tappes mer enn sju millioner tonn rålateks, som er et annet ord for naturgummi, fra gummitrær. Tre fjerdedeler av naturgummien brukes til produksjon av bildekk. I tillegg til medisinsk utstyr brukes stoffet blant annet i leker, husholdningsartikler og sportsartikler. Tilgangen på rålateks har stoppet opp litt de siste årene, mens konkurransen om råvaren er økende. Dette er med å tvinge frem alternativ produksjon. Hud- og slimhinnekontakt med produkter som inneholder lateks kan utløse såkalte straks-allergiske reaksjoner. I løpet av noen minutter kan det utvikles rødhet, kløe og i mange tilfeller elveblest på hud eller slimhinner. Ved uttalt allergi kan alminnelige allergiske symptomer utløses. Dette er allergisk snue og øyeirritasjon, hevelse i ansiktet og astma. Slik allergi kan i verste fall også utvikle en yrkesbetinget astma. Helsearbeidere, andre yrkesgrupper og pasienter anbefales derfor mest mulig å unngå produkter som inneholder lateks. Hos enkelte med veldig sterk allergi kan allmenntilstanden påvirkes av kontakt med lateks Spesielt gjelder dette ved kirurgiske inngrep, og når hansker og sykehusartikler som inneholder naturgummi indirekte kommer i kontakt med slimhinnene. I tillegg til direkte reaksjoner på lateks er det også kjent at det kan oppstå kryssreaksjoner mellom stoffet og flere planteallergener, for eksempel banan og advokado. Sotpartikler i veistøv kan også være bærer av lateksallergener fra bildekk.

Personvern og cookies