Dette er Landbrukets HMS-tjeneste

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Landbrukets HMS-tjeneste er en stiftelse eid av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag. Den er en forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste for landbruket og alle som arbeider i næringen. Stiftelsen tilbyr en landsomfattende tjeneste i samarbeid med regionale bedriftshelsetjenester. Disse bedriftshelsetjenestene har i tillegg til vanlig fagpersonell også HMS-rådgivere for landbruk, som er ansatt av Landbrukets HMS-tjeneste. De gir råd og veiledning om helse, miljø og sikkerhet på gården. I tillegg medfører et medlemskap hjelp til å oppfylle alle dokumentasjonskrav i forhold til Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) og myndighetenes krav vedrørende HMS på gårdsbruk. De har også spesialtilpasset mal for Internkontroll for avløserlag. De samarbeidende bedriftshelsetjenestene oppfyller spesifikke krav i forhold til medisinsk kompetanse og helsespørsmål som særlig angår landbruk. Medlemskap er åpent for alle som arbeider i landbruket, slik som gårdbrukere, avløsere og ansatte på gårdsbruk. Stiftelsen har ca 7.500 medlemmer i 43 regioner.

Personvern og cookies