Dette er FHF

(2008)

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en finansieringsordning for forskning og utvikling i fiskeri og havbruksnæringen. Inntektsgrunnlaget er en forskningsavgift på tre promille på eksport av fisk og fiskevarer. Fondet forvaltes av et styre med representanter fra næringen. Fondets primære oppgave er å identifisere forskningsoppgaver som næringen har interesse av å få løst. En annen sentral del av virksomheten er å evaluere aktivitetene, både for å lære av erfaringer og for å vurdere kvaliteten på forskningsinnsatsen. Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er viktige samarbeidspartnere. FHF rapporterer til Fiskeri- og kystdepartementet gjennom årsmeldinger.

Personvern og cookies