Dette er EMAS

(2000)

– EMAS står for EUs Eco-Management and Audit Scheme, og går ut på at bedrifter kan bli opptatt i et EU-beskyttet miljøregister mot å tilfredsstille visse forutsetninger.

  • Ble innført i tråd med EØS-avtalen og er inntatt i den norske Forurensningsloven
  • Bedriftene må vedta og offentliggjøre en miljøpolitikk, et miljømål og et miljøforbedringsprogram. Videre må det innføres et styringssystem for alle miljøforhold. Dette forutsetter grundig kartlegging, opplæring og opplegg for miljørevisjon. Bedriften må utgi en miljørapport for allmennheten.
  • Registeret betinges dessuten av at Statens Forurensningstilsyn (SFT) bekrefter at bedriften ikke har noe utestående med miljøregelverket.
Personvern og cookies