Dette er Arbeidslivssentrene

(2005)

Trygdeetatens arbeidslivssenter er en nasjonal tjeneste som er lokalisert i alle fylker i landet. Arbeidslivssentrene er noe forskjellig oppbygd, avhengig av næringsstruktur og geografi i det enkelte fylke. Deres hovedoppgave er å hjelpe de virksomhetene som har tegnet IA-avtale med å nå ett eller flere av de tre delmålene i IA-avtalen, det vil si å redusere sykefraværet, inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og tilrettelegge for at eldre arbeidstakere blir i arbeidslivet. Virksomheter som har inngått IA-avtale kan få hjelp av sentrene til nødvendige prosesser for å komme i gang, slik som tilbud om en kontaktperson i trygdeetaten, veiledning og rådgivning. Arbeidsmiljø nr.8 – 2005

Personvern og cookies