Det psykososiale arbeidsmiljøet

(2007)
NOAs faktabok viser at de fleste arbeidstakere synes det er et godt samsvar mellom jobbutfordringer og hva de selv kan yte.
En av fem synes at arbeidsmengden er stor eller ­ganske stor i forhold til tiden de har til rådighet. Like mange opplever motstridende krav eller konflikter i forhold til kolleger eller overordnede. Over halv­parten opplever at de selv kan kontrollere sin egen situasjon i arbeidet, men tre av ti har ikke denne muligheten. Fire av fem mener de har gode faglige utviklingsmuligheter. En av ti opplever at de i høy grad er styrt av tidsfrister, fastlagte rutiner, kolleger, maskiner eller utstyr. Av den store gruppen arbeidstakere som forholder seg til kunder, klienter eller elever, opplever mer enn halvparten at de i høy grad er styrt av disse forholdene. Fire av fem har god støtte fra nærmeste leder, men det er flere som etterlyser tilbakemelding fra leder på hvordan de utfører arbeidet. En yrkesgruppe som opplever lite lederstøtte, er lærerne. En av ti har arbeid der en feil kan få store følger for liv, helse eller økonomi. To prosent, det tilsvarer ca. 45.000 sysselsatte, ­oppgir at de er blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen.
Personvern og cookies