Det grenseløse arbeidslivet

Tekst: Grethe Ettung (2008)
På Arbeidsmiljøkongressen i 15.-17.oktober 2008, vil sosiolog og forskningssjef i Fafo, Jon Erik Dølvik, gi en innføring i hva et internasjonalt arbeidsmarked betyr for Norge.
Utvidelsen av EU/EØS-området 1.mai 2004 til 28 land, inkludert åtte øst- og sentraleuropeiske land, var en arbeidsmarkedspolitisk milepæl. For befolkningen i de nye medlemslandene gav utvidelsen frihet til å reise, søke arbeid og utføre tjenester i andre land i EU/EØS-området. Den store arbeidsutvandringen fra øst til vest truer nå veksten i avsenderlandene. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring leder prosjektet «Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen». De hevder at situasjonen er snudd for de østeuropeiske landene etter at de kom med i EU. På begynnelsen av 2000-tallet hadde de en stor arbeidsledighet. Nå er denne arbeidskraftreserven borte. Polen og de baltiske statene har hatt en jevn vekst etter at landene ble EU-medlemmer. Nå trues veksten av arbeidsutvandringen. Det er særlig innen bygg og anlegg samt helsesektoren det er mangel på hender og hoder. For Norge har arbeidsinnvandringen ført til høyere vekst og lavere prisøkninger enn det som ellers hadde vært mulig i en langvarig høykonjunktur. I tillegg har kostnader og rente holdt seg på et rimelig nivå.- Arbeidsinnvandringen har ikke medført ubalanser i arbeidsmarkedet, slik noen fryktet i forkant av EU-utvidelsen. Mye tyder imidlertid på at vi har fått vekst i enkelte jobber med lav lønn. Vi får hit folk som tar jobber som få nordmenn kan tenke seg, sier Dølvik og Eldring.
Personvern og cookies