Det gode liv på Tippinga

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Norsk Tipping er mye mer enn Joker, LOTTO-Hilde og fire milliona krona. Frisklivs­konsulent, barnehageplasser og ekstra fridager for seniorene er bare noen av tilbudene Hamar-bedriften satser på.
– Vi arrangerer verken barnebursdager eller tilbyr skjorterens, derimot vektlegger vi trivsel og velvære på jobben. Å ansette en frisklivskonsulent er noe av det lureste vi har gjort, sier Gro Sørbø, (47) organisasjons- og personaldirektør på Norsk Tipping. – Det gir både forretningsmessige resultater og fornøyde medarbeidere. Med 340 fast ansatte, fra under tredve til godt over seksti år, er det mange ulike behov som gjør seg gjeldende.

Friske liv
Frisklivskonsulent Elisabeth Grafsrønningen er fornøyd med arbeidsoppgavene og muligheten hun har til å følge opp de ansatte. – Jeg setter opp treningsprogram som er tilpasset den enkelte, og veileder underveis. Det samme gjør hun overfor de ulike avdelingene. Å arbeide forebyggende er viktig. I trimrommet finner vi Jan Gaustadsæter. Han er kokk i kantina på Tippinga. For tiden fungerer han i 50 prosent stilling på grunn av et prolaps i nakken. – Jeg følger et treningsprogram som Elisabeth har lagt opp til meg. Hadde jeg ikke hatt dette tilbudet om trening og oppfølging, ville jeg sannsynligvis ikke vært i jobb i det hele tatt, konkluderer han. – Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) ønsker vi at de ansatte tar ansvar for egen helse. Det viktigste for oss er å hjelpe dem til å ta et steg for å bedre egen livskvalitet, poengterer Sørbø. Trimrommet, som egentlig er et tilfluktsrom, benyttes kun etter arbeidstida. Unntaket er Jan som trener etter sitt faste program når han ikke er i jobb.

Edel vare må pleies godt
På mandager har Elisabeth treningsgruppe på sitteball. Et populært tilbud som er åpent for alle. Tirsdager derimot er det pensjonistene som råder grunnen. – De kan benytte alt fra gå-maskiner og spinning-sykler til baller og manualer. Etter trening er det mulig å ta seg mat og en kaffekopp i kantina. Her holder de også møtene sine. Vi synes det er viktig at pensjonistene føler seg velkomne, og setter pris på at de bruker Tippinga, understreker Sørbø. I 2005 ble 28 medarbeidere tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Senior- og livsfasepolitikk har godt rotfeste på Tippinga, hvor gjennomsnittsalderen ligger rundt 40+. – Trivsel og helse står høyt på agendaen, hevder Sørbø. – Seniorene våre presterer veldig bra. De trives med eldre og yngre kolleger rundt seg. Bedriften har ulike tilbud overfor de ansatte, alt etter som hvor de befinner seg i eget livsløp. Livsfasepolitikk innebærer alt fra redusert arbeidstid til permisjoner, kompetanseutvikling og barnepass. – En av medarbeiderne våre søkte om permisjon uten lønn i to måneder for å realisere drømmen om å oppleve Asia. En annen ønsket å prøve seg i annen jobb en periode. Søknadene om permisjon ble innvilget. Så lenge det ikke går utover kolleger og arbeidet som skal utføres, håper vi at det resulterer i fornøyde medarbeidere som gagner bedriften. Vi opplever å få en vinn-vinn situasjon, påpeker Sørbø.

Godt lederskap
– Vi er en IA-bedrift og vil tilrettelegge arbeidsdagen på best mulig måte for de ansatte. I begrepet senkarriere ligger det en mulighet til redusert stillingsprosent, det er mange som benytter seg av denne muligheten til nedtrapping, forteller Sørbø. Lederstillinger er unntatt. – Vi har ikke så mange som blir stående i jobb til de er 67 år. Flertallet velger å gå av med AFP (avtalefestet pensjon) når de er 62. Likevel, det viktigste for oss er at dem det gjelder går av som pensjonist etter eget valg, ikke fordi de ikke lenger føler seg ønsket i bedriften. Tippinga tilbyr også økonomisk rådgivning. – Dette tilbudet fungerer som en forberedelse til pensjonsalderen, og er veldig populært. Kompetanseutvikling er en annen viktig del av bedriftens medarbeiderpleie. – Ønsker medarbeiderne å ta større utdanningsløp kan dette fordeles, slik at noe tas på bedriften, og noe tas på fritida. Forutsetningen er at utdanningen har en nytteverdi for bedriften. – Når det gjelder lederne våre skal de ferskeste få opplæring i praktisk personalledelse. I løpet av året skal de gjennom 12 ulike moduler knyttet opp mot hverdagen som leder. Arbeidstid, permisjoner, avspasering, ferie, konflikthåndtering og kompetanseutvikling er noen av emnene. For Norsk Tipping er det viktig å bistå lederne slik at de har en viss basiskunnskap og kan utøve lederskap på best mulig måte. Som organisasjons- og personaldirektør har Sørbø ukentlige møter med de ansattes organisasjoner. Ledere fra ulike fagområder deltar på møtene etter behov. De tillitsvalgte inviteres til å komme med forslag til temaer. – Fordelen ved å ha hyppige møter er at vi får gjort noe med problemer som måtte dukke opp på et tidlig tidspunkt, poengterer hun.

Store og små tippe-barn
Norsk Tipping vet også å gjøre seg attraktiv overfor småbarnsforeldre. I Jønsrudløkka barnehage, som er nærmeste nabo, disponerer Tippinga 20 plasser. Det er ikke lett å få barnehageplass, så dette er et velferdsgode det er verdt å friste med. De ansatte betaler ordinær kommunal avgift for plassen. Ikke nok med det, travle tippe-foreldre får tilbud om pass av tippe-barn i alderen 5-10 år, i starten av skoleferien og rett over juleferien. – Vi har engasjert eldre tippe-barn som nå er i ferd med å ta utdannelse som lærer eller førskolelærer til å ta seg av unge tippe-barn, forteller Sørbø. Ankerskogen svømmehall er målet. Her er ungene i fysisk aktivitet hele dagen. – Vi er opptatt av å gjøre hverdagen lettere for våre ansatte. Samtidig som barna møter andre tippe-barn som de kanskje ikke kjenner fra før, og knytter nye vennskap. I tillegg har Tippinga et aktivt velferds- og bedriftsidrettslag, som blant annet arrangerer skidager og juletrefester. Til og med en utendørsforestilling: Ei pølse i julestria, har de på samvittigheten. – I år arrangerte vi Norsk Tippings Sommerleker for første gang. Vi ønsket å ha noe i tillegg til den årlige sommerfesten, opplyser Sørbø. På Domkirkeodden var det full innsats fra deltagerne fra første stund. Verken juni-regn eller lav Mjøs-temperatur la noen demper på tippe-gjengens innsats og mulige magaplask.

Åpne landskap
Den siste tiden har det vært en del debatter rundt landskapsjobbing. På Norsk Tipping er det et par avdelinger som har valgt å jobbe i landskap. Gro Sørbø sitter i et av dem. – Jeg synes det fungerer veldig fint, og har sittet i landskap i over fire år nå, sier organisasjons- og personaldirektøren, som verken savner høyryggede sjefsstoler eller gedigne skrivebord. Personalsekretær Cathrine Elvestad (38), er enig med sjefen. – Jeg har arbeidet her på Tippinga i to og et halvt år, og trives med å sitte i landskap. – Vi er fem stykker alt i alt, og til tider kan det bli pratsomt. Om en av oss får besøk, vil jo de andre bli forstyrret, men vi har såkalte stillerom hvor vi kan trekke oss tilbake ved behov. På spørsmål om hun kunne tenke seg et celle-kontor igjen, er hun tilbøyelig til å velge et Ole Brum-svar: ja takk, begge deler. – Det er lettere å finne roen på eget kontor. På den annen side er det enklere å kunne be om råd og diskutere saker og ting når vi sitter nær hverandre. Dessuten lærer man seg å «lukke ørene» etter hvert, selv om det faktisk tok litt tid, innrømmer hun. På spørsmål om det fungerer bedre når sjefen er på møter, kommer svaret kontant: – Ingen forskjell!

Personvern og cookies