Det gode liv på Arbeidsmiljøkongressen

Tekst: Grethe Ettung (2008)

– Etikk er en forutsetning for et godt liv, sier filosof Henrik Syse.

– Vi lever i en verden med stadig flere fristelser. Flere lurendreiere driver med mer lurendreieri. Vi må være mer på vakt. Derfor må også vi være bevisste i vårt arbeid med etikk. Vi har ikke noe valg, sier Syse. På Arbeidsmiljøkongressen vil han ta opp etiske dilemmaer i arbeidslivet, og drøfte hvordan vi kan arbeide med kultur og hverdagsetikk på arbeidsplassen. Henrik Syse er filosof, utdannet i Oslo og Boston og jobber idag som seniorforsker på Prio, Institutt for fredsforskning i Oslo. Han har skrevet bøker om etikk, og har vært leder av enheten i Norges Bank som i særlig grad skulle jobbe med etiske problemstillinger knyttet til Oljefondet. Syse er opptatt av hvordan vi kan leve på en måte som er mer etisk forsvarlig. I boka «Veier til et godt liv» hevder han at etikk er en forutsetning for et godt liv. Etikk handler om valgene vi tar og hva vi gjør, eller ikke gjør, hver dag, hele tiden. Vi må være oss bevisste våre muligheter og våre begrensninger i et samfunn der vi ikke lever alene og for oss selv, men alltid befinner oss i et større, menneskelig fellesskap. «Det gode liv» handler om å bevisstgjøre seg dette fellesskapet og virkeliggjøre verdier som omsorg, godhet og vilje til oppofrelse. Slik forstått er det gode liv oppnåelig for alle.

Personvern og cookies