Det brutaliserte arbeidslivet

(2002)

I Arbeidsmiljø nr. 3/2002 refereres det fra en konferanse i regi av For Velferdsstaten (FV). Takk til arrangørene av konferansen for å ha satt dette på dagsorden. Lederen for FV sa at han hadde fått positive tilbakemeldinger om konferansen fra deltakerne som var oppgitte over den overfladiske måten myndigheter og ledere har forholdt seg til utviklingen i arbeidslivet på. Når Thorbjørn Berntsen (ifølge artikkel i Klassekampen) på LO-kongressen i fjor kritiserte de tillitsvalgte for manglende bruk av arbeidsmiljølovens paragraf 12 er jeg hjertens enig. Lovverket vi har i dag (tenker særlig på § 12 i AML) er et godt utgangspunkt for å slåss mot brutaliseringa. Tiltak på mikronivå, den enkelte arbeidstaker/arbeidsplass er avgjørende for å mobilisere flertallet av arbeidstakerne. Det er her endringskraften ligger. At «sterke krefter» i samfunnet prøver å gjøre et presset arbeidsliv til individuelle problemer skal vi ikke være redde for. Mange individuelle løsninger kan til sammen snu en negativ utvikling. Rett før påsken i år demonstrerte nærmere tre millioner mennesker i Romas gater. De demonstrerte mot endringer i arbeidslivet! Mens vi venter på italienske tilstander når det gjelder å mobilisere til kamp mot et brutalisert arbeidsliv, vil jeg oppfordre alle som arbeider i forhold til arbeidsmiljø om å bruke arbeidsmiljøloven aktivt. Kristiansand, mai 2002 Reidun Hognerud HMS-konsulent

Personvern og cookies