Derfor skal du bruke åndedrettsvern

Teks: Lars Aarønæs (2003)
I noen situasjoner er det påkrevd med åndedrettsvern. I andre sammenhenger kan det lønne seg å passe bedre på pusten, også når loven ikke krever det.

Hele livsfunksjonen vår er avhengig av at kroppen har nok ren luft. Yteevnen i en krevende arbeidssituasjon er proporsjonal med tilgangen på pusteluft. Når situasjonen ikke er optimal, er det viktig at du verner om åndedrettet ditt.

To hovedtyper
Det er flere måter å gjøre det på. I prinsippet finnes det to typer åndedrettsvern: Åndedrettsvern med støv- eller gassfilter, eller begge deler Åndedrettsvern som tilfører friskluft eller pressluft Når skal du bruke åndedrettsvern? Mange ser ut til å la det være opp til hver enkelt yrkesutøver å vurdere det. Men forskriftene til arbeidsmiljøloven har et eget punkt om bruk. Det kan være lurt å merke seg hvilke områder styresmaktene er spesielt opptatt av.

Påkrevd bruk
Du skal, sier forskriftene, bruke åndedrettsvern under: arbeid med kjemikalier og i gassholdig atmosfære arbeid i støvfylt atmosfære arbeid med lakkering og sprøytemaling arbeid i prosessindustri arbeid i avløpsanlegg og kloakk arbeid i tanker, sjakter og trange rom dykking

I kombinasjon
Dessuten må du vurdere kombinasjonsvern i mange tilfeller. Det vil si kombinasjoner av enkeltvern, som til sammen utgjør et personlig verneutstyr. Slik kombinasjonsvern skal du ha under arbeid med sandblåsing og overflatebehandling arbeid med brannslukning arbeid i prosessindustri arbeid i ekstrem kulde arbeid i ioniserende strålingsmiljø arbeid i bakteriologisk sykdomsfremkallende miljø

Lett å forbedre lufta
Det er liten tvil om at du i mange situasjoner blir utsatt for dårlig pusteluft, selv om mange materialer i mange typer produksjon er blitt «snillere». Det er nok å nevne slipestøv, som kan oppstå under svært mange forskjellige situasjoner i løpet av en arbeidsdag. Det er ikke bare lovens bokstav som trenger å gjelde. Det blir en hyggeligere arbeidssituasjon når arbeidstakeren kan puste komfortabelt, uten å få luftveiene fulle av småpartikler.

Korttidsmaskene
Markedet er fullt av gode og nokså rimelige filtermasker, som bør brukes ved det som kalles lave og kjente forurensningskonsentrasjoner. I familien korttidsmasker finnes det mye å velge i. Generelt bør du ikke gå for de billigste. Et absolutt krav er at åndedrettsvernet er CE-merket. Det gjelder både masker og filtre. Maska skal ha lav pustemotstand, men høy brukerkomfort. Sammenleggbare masker er det eneste riktige, det gjør at den er lett å ta med og lettvint å putte i lomma. Hva hjelper det med verdens beste maske, dersom ingen gidder å drasse på den? Har maska utåndingsventil, kan det gjøre pustemotstanden enda mindre. En ting mange ikke tenker på, er at maska ikke skal vibrere. Vibrerer den for mye, hører ikke kollegaene deg tydelig når du snakker til dem. Snakke må du jo, hvis du samarbeider med flere.

Maskene med luftforsyning
I masker med luftforsyning teller disse tingene, men andre faktorer teller kanskje enda mer. Hvis menn har mer skjegg enn et «todagers», kan det være noen masker som slutter seg for dårlig inntil ansiktet, slik at det kan trenge inn gass og partikler. Sjekk på en skjeggete kollega – eller eventuelt ditt eget skjeggansikt – før du kjøper! Ei sikker og behagelig helmaske skal ha bred tetningskant, som gir god passform til ansiktet. Det kan også være et pluss at maska er laget i et mykt materiale, med fleksibelt båndstell. Det gjør det lettere å ta maska av og på. Mange produsenter er langt framme når det gjelder produktutvikling: Det finnes dem som reklamerer med at «sari kan brukes!» Nå er det vel ikke mange håndverkere i Norge som har det som arbeidsantrekk, men noen er det jo… |

Generelle sjekkpunkter
Noen andre, generelle sjekkpunkter for masker med luftforsyning: Kan maska brukes med både gass-, partikkel-, og kombinasjonsfilter? Har utåndingsventilen lav motstand? Stor synsvidde er viktig, du skal ikke føle at du arbeider med dykkermaske. Hvis det er snakk om et viftedrevet åndedrettsvern , vil maska måtte ha strømforsyning. Strømmen kommer fra batterier, som kan være både engangs og oppladbare. Du bør vurdere om det er mest hensiktsmessig at strømforsyningen er plassert i selve maska, eller du skal bære ei batteripakke i beltet. Hette som dekker til nakken kan gi mindre risiko for luftlekkasje ut, og gasslekkasje inn.

Når skal maska skiftes?
Hvor ofte skal maske eller filter skiftes? Generelle tommelregler for rensing og vedlikehold er enkle: Støvfiltre skiftes når pustemotstanden blir for høy. Gassfiltrene skiftes når du kjenner lukta av middelet du bruker, og også før ny brukersesong – hvis dét er en aktuell problemstilling. Filtrene vil som regel være datostemplet, og det stempelet bør du sjekke.

Dette sier loven
Hva sier arbeidsmiljøloven om arbeidsgiverens plikter når det gjelder åndedrettsvern og annet verneutstyr? Her er forskriftene klare nok: De sier at «arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern». Særlig må arbeidsgiveren se til at personlig verneutstyr ikke medfører økt risiko ved bruk passer eller kan tilpasses arbeidstaker er tilpasset de aktuelle arbeidsforholdene Hvis arbeidstaker må bruke flere forskjellige typer verneutstyr samtidig, skal utstyret kunne kombineres uten at det enkelte utstyrets verneeffekt blir satt ned. Arbeidsgiver er også den som skal sørge for rutinene rundt verneutstyret. Det vil si oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av alt personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand. Opplæringen er også viktig, og før utstyret tas i bruk, skal arbeidstakeren få vite hvilke farer det beskytter mot. Arbeidsgiver skal sørge for opplæring og trening i bruk av utstyret – og at det faktisk blir brukt.

Hva bruker du hvor?
Hvilke arbeidsoperasjoner krever hvilket åndedrettsvern? En enkel tabell: Sprøytelakkering med vannbasert maling i åpne, ventilerte rom: Bruk halvmaske, eventuelt helmaske hvis øynene blir irritert. Maska skal ha partikkelfilter og gassfilter. Tilsvarende sprøytelakkering med løsemiddelbasert maling: Løsemiddeldampen krever et forfilter, i tillegg til de nevnte i forrige punkt. Sprøytelakkering i dårlig ventilerte rom: Krever trykkluftbasert åndedrettsvern. Filtre kan ikke brukes. Maling med pensel eller rulle, avfetting og arbeid med lim og fugematerialer: Halvmaske med gassfilter. Besprøyting og høytrykksvasking der det brukes organiske bekjempningsmidler og avfettingsmidler: Halv- eller helmaske med partikkel- og gassfilter. Maling og vask med ammoniakkholdige produkter: Halv- eller helmaske med gassfilter.

Personvern og cookies