Derfor bør du sjekke hjelmen

(2004)

 

Hjelmen er i hyppig bruk på mange arbeidsplasser. Så hyppig at noen blir glad i den. Bli likevel ikke mer opphengt i din egen hjelm enn at du sjekker den før sprekker, revner og andre skader ødelegger hele verneeffekten.

Hvis noen av båndene innvendig er frynset eller avslitt, vil for eksempel det kunne ødelegge dempeeffekten eller gjøre at hjelmen sitter dårlig på hodet. Da må den kasseres. Husk at alt hodevern skal være CE-merket. Det er greit å kjenne til Arbeidstilsynets liste over hvilke områder du bør bruke hodevern på. Her er den:

Mekaniske farer
Hodevern bør alltid brukes ved arbeid eller opphold hvor det er fare for hodeskade av mekaniske årsaker. Eksempler på aktuelle arbeidsområder er arbeid i gruver, tunneler og annet fjellarbeid, arbeid i trange rom, arbeid med bolte- eller spikerpistol, bygge- og anleggsarbeid, skogsdrift, laste- og lossearbeid, arbeid i skipsverftsindustri og tungindustri.

Varme
Hodevern bør alltid brukes ved arbeid hvor det er fare for brann- eller heteskader. Eksempler på aktuelle arbeidsområder: brannslukningsarbeid, arbeid i smelteverk, støperier.

Kulde
Alltid hodevern ved arbeid hvor det foreligger fare for forfrysninger eller kroniske lidelser.

Kjemikalier, gnister og smeltet metall
Alltid hodevern ved arbeid hvor det er fare for hodeskader som kan skyldes sprut fra gnister, smeltet metall og kjemikalier.

Hårbeskyttelse
Hodevern bør brukes ved arbeid ved bevegelige maskindeler, roterende bor og arbeid med skadelige og forurensende stoffer.

Personvern og cookies