Derfor bør du kanskje droppe hjemmekontoret.

Kristina Trygg har doktorgrad i kulturgeografi fra Stockholms Universitet. Hun har funnet ut at folk i økende grad nå velger å komme inn på kontoret når de skal jobbe, i stedet for å jobbe hjemmefra eller andre steder. En av de viktigste årsakene er at møter ansikt til ansikt har en viktig betydning når man skal skape relasjoner til kunder og kolleger. Møtes ikke mennesker ansikt til ansikt, forvitrer relasjonene og resultatene man vanligvis forventer i en samarbeidsrelasjon uteblir. Svakere sosiale samarbeidsrelasjoner er jo også en sikker oppskrift på misforståelser, dårlig kommunikasjon og svakere relasjontell tilknytning mellom kolleger. Hjemmekontor undergraver altså potensielt teamarbeidet og øker faren for konflikter.

Nettopp det å kunne utveksle ideer, reflektere og kunne rydde opp i misforståelser er jo en viktig årsak til at mennesker velger å møtes og snakke sammen under fire øyne, både i privatlivet og på jobben. I tillegg kommer viktige faktorer i et arbeidsteam:

  • Team har behov for å møte hverandre og koordinere arbeidet og rydde opp i løse tråder.
  • Som teammedlem vil man kjenne seg isolert og utenfor dersom teamet tar beslutninger når de er samlet på kontoret og som du ikke får være med på.
  • Mange beslutninger avgjøres i realiteten i uformelle møter. Påvirkning i disse møtene forutsetter tilstedeværelse.
  • Når ansatte ikke er på plass i teamets daglige arbeid oppleves som om de ikke er en nyttig og produktiv medarbeider. Det blir vanskelig å registrere bidraget i teamet.

Tryggs avhandling har også funnet at bruk av epost, mobiltelefon og videokonferanse har bidratt til at skillet mellom arbeid og fritid viskes ut. Når medarbeideren arbeider mer hjemme er også medarbeideren mer på nett hjemme. Og i et kollegafellesskap hvor mange har hjemmekontor øker forventningen om å være tilgjengelig uavhengig av hva klokken er. Dette handler både om reelle og egne forventninger, sier Trygg.

Mange opplever også at det kan være vanskelig å være skjermet fra familiære forpliktelser når man har hjemmekontor. Å ta oppvasken, lage middag eller vaske gulv kan fort bli implisitte forventninger fra ektefellen når «du jo skal være hjemme likevel». Ikke sjelden treffer jeg ansatte i virksomheter som kommer inn på kontoret «for å få fred til å jobbe».

En annen problemstilling de færreste tenker over er at vi gjerne assosierer ulike følelser med de stedene vi oppholder oss. At hjemmet blir omgjort til en arena du forbinder med jobbstress, tidsfrister og evig kimende telefoner, i stedet for et sted der det skal være ro, trygghet og fritid, kan være et problem i seg selv.

 

Så oppsummert – Velger du å ha hjemmekontor er det ekstremt viktig å vite at dette valget også har en kostnad. For deg, for dine kolleger og for familien din. Som med alle andre ting; Det som er bekvemt der og da, kan vise seg å være en belastning i lengden.

Kjetil A. Vedøy

Personvern og cookies