– Deprimerende at vi ikke har kommet lenger

Tekst: Mats Løvsatd (2010)

 

Arbeidstilsynets gjennomførte i fjor over 500 tilsyn som et ledd i en aksjon for å bedre skolemiljøet i norske kommuner. Resultatet var 2437 pålegg, og tallet kan fortsatt stige kraftig, tror overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Tilsynsaksjonens mål er i første omgang å bedre systemene for helse, miljø og sikkerhet (HMS), forvaltning og drift (FDV) i kommune-Norge. Mindre enn halvparten av kommunene hadde HMS- og FDV-systemer som kunne godkjennes. Jan Vilhelm Bakke er skuffet, men likevel ikke veldig overrasket over funnene.
– 2437 pålegg før vi har begynt å se på forholdene i praksis på den enkelte skole er jo ganske trist. Det er deprimerende at vi ikke har kommet lenger. Særlig siden dette har vært et stort og kjent samfunnsproblem i mange år.

Tilsynet fortsetter
Bakke forklarer at de i første omgang har hatt systemtilsyn rettet mot kommunenes HMS-systemer for godt inneklima, og deres vedlikeholdsplaner for skolebygningene. Resultatet for 2009 ble altså 2437 pålegg til skoleeier etter 538 tilsyn. 418 av disse var rettet mot skoler, 120 mot skoleeiere, hvorav 92 kommuner, 19 fylkeskommuner og 9 privatskoleeiere. De nedslående tallene fra første års tilsyn gjør at arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke fremover.

Vil følge opp skolene
Fra og med neste år vil tilsynet rettes direkte mot selve skolene for å verifisere om skoleeierne har systemer som fungerer i praksis. Bakke utelukker ikke at tallene vil fortsette å øke når dette tilsynet skrider fremover.
– Vi skal holde trykket oppe når det gjelder kommunenes håndtering av systemene for HMS, i tillegg til forvaltning og drift. I første omgang sikrer vi at disse systemene i orden, så går vi videre for å se om de faktisk bruker de systemene de har, sier han.
Overlegen mener mange norske kommuner har en lang vei å gå, men mener at mye handler om å snu en atferd som alle er enige om at er uheldig.
– Jeg har av og til fornemmelsen av at man later som ingenting fordi problemet er så stort, men man må jo begynne et sted. Mye kan oppnås med å gjøre det enkleste først, og man kan få gjort mye med ganske lite penger. Det viktigste å få grunnleggende systemer i gang, så får man ta de tunge løftene senere. Det er billigere å vedlikeholde, enn å ikke gjøre det, sier han.

Penger løser ikke alt
På spørsmål om hva han tror er årsaken til at mange kommuner kvier seg for å ta tak i problemene, mener Bakke at mange henger seg for mye opp i økonomiaspektet.
– Undersøkelser viser at god økonomi i en kommune ikke nødvendigvis fører til godt skolemiljø. Det har med kultur og vilje å gjøre også. For meg virker det av og til som om det ender opp med et svarteperspill mellom kommune og stat, der kommunene spekulerer i å vente helt til de økonomiske belastningene ved et eventuelt løft blir så store at staten må komme inn å ta regningen.

Personvern og cookies