Depresjoner koster milliarder

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Depresjoner forverrer helsa mer enn kroniske sykdommer som angina, leddgikt, astma og diabetes. Fordi det gjelder så mange, er det en sykdom som koster samfunnet svært mye.  

Det er helseeksperter ved ­Verdens helseorganisa­sjon (WHO) som er kommet til denne konklusjonen etter å ha gått gjennom helsetilstanden til nesten en kvart million mennesker. Disse personene deltok i WHOs World Health Survey, skriver nettstedet forskning.no.

Lite behandling
Verst blir resultatet når depresjonen virker sammen med en kronisk lidelse. En slik kombinasjon forverrer helsa mer enn depresjonen alene og den gir en mer negativ effekt enn kombinasjoner av andre kroniske sykdommer. – Disse resultatene viser hvor viktig det er å prioritere be­­handling for depresjon innenfor folkehelsa, for å forbedre den generelle helsetilstanden i befolkningen, sier forskerne bak rapporten. Det blir ikke bare enkelt, i svært mange land er andre alvorlige sykdommer langt høyere prioritert. Australia trekkes frem som et eksempel, der får 80 prosent av pasienter med leddgikt og 80 prosent av pasienter med astma behandling av akseptabel kvalitet. Men det samme gjelder færre enn 30 prosent av pasientene som lider av depresjon. Depresjon er den mest utbredte av alle psykiske lidelser. I Norge regner en med at ca. 18 prosent vil bli rammet av depresjon en eller annen gang i livet.

Personvern og cookies