Den skjulte arbeidskraften

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Nærings- og arbeidsgiver­organisasjonen HSH vil ha flere personer med redusert arbeidsevne ut i jobb.

– Vi vil være mytebrytere, konstaterte HSH-direktør Vibeke Hammer Madsen, da hun inviterte ledere med personalansvar til meningsfylt gjestebud på Frogner hovedgård. Sammen med styreleder i Rådet for psykisk helse, Ansgar Gabrielsen, ønsket hun å slå hull på myter som det at mennesker med psykiske lidelser er mindre produktive, koster mer, har et høyere fravær og er en ustabil arbeidskraft.

Et rausere arbeidsliv

HSH vil si ja til et rausere og mer mangfoldig arbeidsliv. – Vi i HSH vil fokusere på dette i eget hus. Det betyr at alle som søker stilling hos oss, stiller likt. Vi ser ikke på begrensningene, men på mulighetene. Hammer Madsen kunne fortelle om stor interesse i handels- og tjenestenæringene for den skjulte arbeidskraften. For å kunne møte interessen og kunnskapsbehovet hos medlemmene, understreket hun verdien av det gode samarbeidet med Rådet for psykisk helse og andre interesseorganisasjoner. Over halvparten av landets arbeidstakere jobber i IA-bedrifter (Inkluderende arbeidsliv), men de store resultatene når det gjelder delmål 2, som handler om å få flere personer med redusert funksjonsevne i arbeid, lar vente på seg. – Det betyr at vi i HSH må få lederne, og ikke bare dem, men hele virksomheten til å tenke utradisjonelt, fastslo direktøren.

Styreleder i Rådet for psykisk helse, Ansgar Gabrielsen og HSH-direktør Vibeke Hammer Madsen, vil forhindre at mennesker med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet.

Prøvekaniner og «kokebok»

Hammer Madsen viste til fritidstøyprodusenten Stormberg AS i Kristiansand, ved daglig leder Steinar J. Olsen. Han har hele tiden hatt som mål at 25 prosent av arbeidstakerne skal rekrutteres fra grupper som ellers sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. – De vi tar inn her på Stormberg er virkelig motiverte for å jobbe, de vet også at de blir fulgt opp og at det ikke er så lett å få en ny sjanse, fortalte Olsen til Rådet for psykisk helse. Hammer Madsen vil ha flere gode historier, og etterlyser fem virksomheter som kan fungere som prøvekaniner. To bedrifter har allerede meldt sin interesse. Et samarbeid mellom virksomhetene, ved arbeidsgiver og tillitsvalgte, og representanter fra NAV, vil bidra til at flere med lettere psykiske lidelser kan komme i arbeid. Erfaringene som forsøksbedriftene gjør seg og utfordringene de møter, vil HSH samle i en «kokebok». – Vi vil lage en «kokebok» som konkret lister opp hva som trengs for å starte opp dette arbeidet. – Jeg vil ha resultater, konstaterte Hammer Madsen.

Personvern og cookies