Den riktige siden av streken

Tekst: Turid Børtnes (2008)

– Det er en helt annen bevissthet rundt etikk i samfunnet i dag enn for 10 – 15 år siden. Nå tror jeg det er utenkelig at store deler av næringsliv og offentlighet vil takke ja til å være gratis gjester på et arrangement som Lillehammer-OL i 1994. 

Sten Magnus, administrerende direktør for Umoe Catering AS og leder for NHOs rådgivende utvalg for etikk og samfunnsansvar, mener at mye har forandret seg når det gjelder etiske problemstillinger i næringsliv og offentlighet. Men det betyr ikke at etikk og samfunnsansvar er mindre aktuelt nå enn før, snarere tvert i mot.

Grådighet
– Det vi så under OL på Lillehammer, hadde neppe skjedd i dag. Nå ville de fleste synes det var uakseptabelt å ta imot invitasjoner til dyre arrangement, den gang ble det ikke reagert. Men ser vi oss rundt, enten her hjemme eller i utlandet, finner vi en rekke svært grove saker. I Tyskland har samfunnstopper lurt unna enorme summer, og da snakker vi om folk som har mer enn nok fra før. Vi har lignende eksempler i Norge også. Magnus bruker gjerne ordet grådighet om slike tilfeller, det er den største sykdommen i verden, mener han. Den er som en kreftsykdom som sprer seg over alt. Men dette betyr ikke at det ikke er lov for bedrifter å prøve å gjøre det bra i forretninger, å påvirke, bygge relasjoner og drive god markedsføring. Det er formen for påvirkning som betyr noe. Noen av de viktigste oppgavene til NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar er nettopp å trekke opp grensene for hva som er ansvarlig praksis i NHO-bedrifter.

Lederen avgjør
Sten Magnus leder en virksomhet med 4.500 medarbeidere, og har den ledelsesfilosofi at flaskehalsen når det gjelder etikk, sitter helt i toppen av virksomheten. – Hvis ikke jeg kan være forbildet for de ansatte, hvem andre skal ha den rollen? Det er ikke noe jeg kan sette bort til andre, ærlighet kan ikke delegeres nedover i systemet. Etikk gjelder både i stort og smått, og Magnus har tatt konsekvensen av dette i det praktiske liv. Han har en rull med egne frimerker i PC-bagen som han bruker til private brev. – Vi hadde et verdigrunnlag i bedriften som het tydelig, modig og lyttende. Men vi manglet en etisk verdi og har nå utvidet med ærlig og redelig i tillegg. Hvis det dukker opp problemstillinger hvor vi lurer på om det vi gjør er forenlig med god moral, kan vi spørre: Er vi ærlige og redelige nå? Det spørsmålet er det lett å svare på. Magnus mener at det er viktig som leder å vise at gode holdninger på dette området har stor betydning for bedriften, sette virkelig fokus på det og bruke de anledninger som byr seg til å snakke om etikk og ansvar.

Flere anledninger
– Det har dukket opp flere alvorlige saker med korrupsjon, smøring og underslag den siste tiden, tror du forretningsmoralen er blitt dårligere med årene? – Det tror jeg ikke, jeg tror den er ganske konstant. Internasjonale undersøkelser viser at 10 prosent kan tenke seg å underslå, stjele eller tilegne seg noe som ikke tilhører dem, hvis de er helt sikre på å ikke bli tatt. Nå har langt flere fått den anledningen. Magnus nevner som eksempel hyttebygging, mange flere har råd til å bygge hytte og da blir det også flere som fristes til å la noen jobbe svart for seg. Dette er lovbrudd der sjansen for å bli oppdaget er liten, særlig hvis arbeidene foregår langt til fjells. – Dessuten er dette ett av to lovbrudd som jeg tror det er aksept for blant store grupper i samfunnet. Det ene er å kjøre for fort, det andre er å betale arbeid svart. Risikoen for å bli tatt er størst i det første tilfellet. I det andre er den svært liten. Dessverre tror jeg slike holdninger lett overføres til neste generasjon, de som har erfart hjemme at det ikke er så farlig å lure samfunnet, lærer at dette er greit. Utvalget Magnus er leder for, har vært med på å lage NHO-veilederen, …over streken? Den ligger på NHOs nettsider og er det mest nedlastede dokumentet i organisasjonen. – Det er ikke bare NHO-bedrifter som laster den ned, det gleder oss virkelig. NHO har brukt mye tid og ressurser på å spre budskapet, som vi tror er med på å sette en standard for hvordan norske virksomheter skal opptre når det gjelder gaver, representasjon og utgiftsdekning i forretningsforhold.

Personvern og cookies