Deltid øker presset på pensjonene

(2004)

Norge er blant de land i verden med høyest yrkesdeltakelse blant kvinner, men 40 prosent av kvinnene jobber deltid. Nå har forskerne funnet ut at hvis alle disse (nesten en halv million kvinner) gikk ut i full jobb, ville det avverge store deler av det de kaller pensjonskrisa.
Ved like høy yrkesaktivitet blant kvinner som blant menn ville resultatet blitt enda bedre, sier forsker Lars Østby ved Statistisk sentralbyrå til Dagsavisen. Da ville vi hatt 350.000 årsverk ekstra her i landet. Det tilsvarer 15 prosent av den yrkesaktive delen av befolkningen. En annen sak er at ganske mange av de kvinnene som jobber deltid ikke gjør dette frivillig. Mange ønsker heltidsjobb eller høyere stillingsandel, men får det ikke. Dette er særlig tilfelle innen helse- og omsorgssektoren, ikke minst i kommunale virksomheter. Ved å holde mange ansatte på deltid, sparer arbeidsgiver blant annet overtidstillegg. Kvinnepolitikere peker også på at bedre lønn vil kunne slå positivt ut, mange ser seg ikke tjent med å jobbe så mye, det lønner seg ikke med lav lønn og svært dyre barnehageplasser.
Personvern og cookies