Delta på Arbeidsmiljøkongressen

Tekst:  Paul Norberg (2002)
Er det mulig å ha tillit til næringsledere i arbeidslivssammenheng så lenge mange av dem viser seg å ha en høyst tvilsom etikk i økonomiske spørsmål? Innsidehandel, gyldne fallskjermer og kjøp av falske båtførerbevis har påført flere av landets mest kjente toppledere stygge riper i lakken.
Når vi også vet at næringslivstoppene har sterkt mangelfulle kunnskaper om de ansattes arbeidsforhold, er det opplagt behov for en ny etikkdebatt. På Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 25.-27. september blir etikk, arbeidsmiljø og samfunnsansvar en av de viktigste debattene. Astrid Versto skal lede et panel bestående av Leif Frode Onarheim (H), Thorbjørn Berntsen (Ap), Helen Bjørnøy (Kirkens Bymisjon), Alexander Cappelen (Senter for etikk og økonomi ved Norges Handelshøyskole) og rådgiver Terje Osmundsen. – Vi har forventninger til at dette kan bli startskuddet for en fornyet og mer dyptpløyende diskusjon hvor spillereglene i arbeidslivet blir gjenstand for etiske vurderinger. I en undersøkelse som er gjennomført av AFF (Administrativt Forskningsfond) ved Norges Handelshøyskole kommer det fram at norske ledere har god forståelse av begrep som inntjening, kostnadseffektivitet, kunder og marked. Mens sammenhengen mellom lønnsomhet og fornøyde medarbeidere er et mørkt hull, sier opplæringsleder Peter Wildhagen i Arbeidsmiljøsenteret.

Arbeidsmiljøprisen 2002
Han understreker at etikk-debatten blir et av mange viktige HMS-temaer på Arbeidsmiljøkongressen, og nevner også at statsråd Victor D. Norman vil dele ut den prestisjefylte Arbeidsmiljøprisen. Fjorårets vinner av denne prisen, overlege Ebba Wergeland, vil for øvrig holde et av foredragene om kampanjen «Det inkluderende arbeidsliv». Petter Wildhagen viser til at 3-parts-samarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidergiverne og myndighetene er en forutsetning for en vellykket kongress, og at dette er 39. gang Arbeidsmiljøkongressen blir avholdt. Han fremholder dette blant annet fordi det konkurrerende arrangementet HMS Expo 2002 også i år hevder å være alene om en konferanse hvor «…premissgivere, interesse- og fagorganisasjoner samt offentlig forvaltning (har) gått sammen for å skape et tverrfaglig nasjonalt HMS-arrangement». Den første Arbeidsmiljøkongressen ble avholdt i 1948, og arrangementet vårt er fortsatt landets viktigste møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. I år forventer vi 700-800 deltakere i Grieghallen, sier Wildhagen.

Personvern og cookies