Delseier for SAS-piloter

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

Åtte SAS-piloter som ble sagt opp fra jobben sin fordi de var fylt 60 år, får fortsette i stillingen mens saken deres går for retten.

Det er Borgarting lagmannsrett som har gitt de åtte pilotene lov til å gjeninntre i sine tidligere stillinger som de måtte forlate i september i fjor, mens saken pågår. Arbeidsgiveren deres, SAS, har anket denne kjennelsen til Høyesteretts anke­utvalg.

Aldersdiskriminering

– Selve oppsigelsessaken dreier seg om aldersdiskriminering, om det foreligger saklig grunn til å forskjellsbehandle og dermed si opp ansatte som har rett til pensjon i bedriften de jobber i, men som ikke har nådd vanlig aldersgrense for flygere på 65 år, forklarer advokat Jon Gisle i Arbeidsrettsadvokatene. Jon Gisle har vært prosessfullmektig for de åtte så langt i saken.
I tingretten fikk SAS medhold i at det ikke var ulovlig aldersdiskriminering å si opp pilotene. Retten mente at det i dette tilfellet var en saklig begrunnelse for å bruke diskrimineringslovens unntaks­bestemmelse om forskjellsbehandling, fordi en oppsigelse ikke ville få samme økonomiske konsekvenser for ansatte som hadde rett på pensjon som for yngre ansatte.

EU-direktivet

Advokat Jon Gisle er svært skeptisk til denne rettsavgjørelsen, han peker på EU-direktivet om generell diskriminering, og EF-domstolen som har tolket unntaksbestemmelsen slik at den må være forankret i nasjonal rett.
– Det er den ikke i dette tilfellet. Man kan ikke si opp folk bare fordi de har rett til pensjon på bakgrunn av bedriftsinterne avtaler og bestemmelser. EF-domstolen krever en hjemmel i norsk rett, en slik finnes ikke.
Slik Gisle tolker lagmannsrettens betraktninger i forbindelse med kjennelsen om lov til å gjeninntre i stillingen, mener han at retten langt på vei deler denne oppfatningen.

Svekke stillingsvernet

– I Norge har arbeidstakere rett til alderspensjon etter fylte 67 år, men det er likevel ikke lov å si dem opp uten å ha en saklig grunn. Arbeidstakerne kan selv bestemme når de vil gå av inntil de er 70 år, som er den generelle aldersgrensen i arbeidslivet. Det samme må gjelde piloter som har rett på pensjon etter 60 år, men har en aldersgrense på 65.
Gisle advarer mot å svekke stillingsvernet for ansatte i disse mellomgruppene, det vil være ulovlig aldersdiskriminering.
Pilotene har anket oppsigelsessaken videre til lagmannsretten, der skal den opp til behandling i juni i år.
I tillegg til de åtte pilotene som nå har fått medhold i at de kan gjeninntre i stillingene sine, omfatter saken to andre piloter som ikke tilhører samme fagforening som de åtte. Det er også anlagt egen sak for fire andre piloter som ble sagt opp i fjor.
Det var i 2008 SAS ville nedbemanne i alle de tre nordiske landene og sa opp rundt 50 piloter som alle var over 60 år.

Personvern og cookies