Definisjoner

(2008)
Forulykket som oppfyller minst ett av følgende kriterier skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig første­hjelp. Bortsett fra ved små, kortvarige strømstøt fra en lavspentkilde, bør man derfor alltid søke lege – også av trygde-, arbeidsrettslige- og forsikringsgrunner.
– Har vært utsatt for høyspent – Har vært utsatt for lynnedslag – Har vært utsatt for lavspent strøm­gjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen – Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken – Har brannskader – Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser) Strømgjennomgang: Strøm ledet gjennom en persons kropp, f.eks fra hånd til hånd eller hånd til fot. Strøm gjennom for eksempel bare en hånd (for eksempel fra finger til finger) regnes ikke her som gjennomgang. Hertil regnes heller ikke lysbue. ( Oppstår når elektrisk strøm slår over mellom to ledere som har en viss avstand.) Nerveskade: Skade på nervesystemet kan gi lammelser, talevansker eller balanseproblemer. Vær oppmerksom på symptomer på lettere eller begynnende nerveskader som nummenhet eller redusert følsomhet.
Personvern og cookies