De ti farligste yrkene

(2002)

Her følger lista over de ti farligste yrkene, det vil si de yrkene som har flest ulykker knyttet til utøvelsen av arbeidet: Fiskere Hjelpepleiere Vare- og lastebilsjåfører Bygningsarbeidere Verkstedmekanikere Kontoransatte Elektrikere Lærere Sykepleiere Lagerarbeidere Denne lista samsvarer stort sett også med utbetalte erstatninger, bortsett fra at da havner bygningsarbeidere på annen plass foran hjelpepleiere og sjåfører og elektrikere og lagerarbeidere rykker også noe opp på lista. Ser en på hvilke næringer som har de alvorligste ulykkene dominerer bygg og anlegg med en høy andel varig uføre. Dette er til tross for at den totale ulykkesfrekvensen er halvparten av den en finner innen jordbruk, fiske og fangst. Det er relativt få dødsfall innen næringene, høyst frekvens dødsfall finner en innen jordbruk og fiske. Det er særlig dødsfall blant fiskere som trekker opp. I gjennomsnitt taper alle næringer nær ti årsverk av 1.000 hvert år etter alvorlige yrkesulykker.

Personvern og cookies