De mest fornøyde i verden

(2004)

Norske arbeidstakere er blant de mest fornøyde i verden. Det fremgår av en ny undersøkelse, utført av ILO, FNs internasjonale arbeidsorganisasjon. Men det gjelder ikke flertallet, hele tre fjerdedeler av verdens arbeidere er redde og usikre i forhold til jobben.

På toppen av lista over de som føler størst trygghet og tilfredshet i jobben er Sverige og Finland med Norge på tredje plass. Denne lista er utelukkende dominert av velstående vest-europeiske land med Canada på en tiendeplass. I den andre enden av skalaen finner vi mange av de fattigste land i verden, slik som Nepal, Sierra Leone, Bangladesh, Rwanda og Burundi.
USA på 25. plass
Undersøkelsen har blant annet tatt for seg trygghet for å beholde arbeidsplassen, økonomisk sikkerhet, lønnsforskjeller, fagorganisering, kompetanse og demokrati på arbeidsplassen. Det er til en viss grad samsvar mellom et lands økonomi og hvor tilfredse arbeidstakerne er, men det finnes viktige unntak. USA havner helt nede på en 25. plass av 90 undersøkte land, like over Latvia. Det skyldes et mye mer brutalt arbeidsliv og et svakt oppsigelsesvern, skriver Svenska Dagbladet, som omtaler rapporten.

Økonomisk trygghet
Forskerne bak rapporten mener å se at økonomisk sikkerhet sammen med demokrati og offentlige velferdsordninger er gunstig både for produktiviteten innen arbeidslivet og sosial stabilitet. Det som gjør skandinavene ekstra godt fornøyd er at de har stor sikkerhet for at lønna deres vil fortsette å komme, ikke nødvendigvis at inntekten er spesielt høy. Men at det er relativt små lønnsforskjeller, er også positivt. 75 prosent av de spurte svarer at de ikke er sikre på å ha en jobb neste år. Jobbtrygghet betyr så mye at over halvparten i Sør-Amerika foretrekker en udemokratisk regjering, dersom det fører til at den store ledigheten forsvinner. Bare 8 prosent av verdens befolkning føler at de har en økonomisk trygg fremtid. Det gjelder først og fremst skandinaver og andre vesteuropeere.

Personvern og cookies