De gode hjelperne

Tekst: Grethe Ettung (2010)
– Anne, Anne Kristine og Annik har vært gode pådrivere, og til uvurderlig hjelp i gjennom-føringen av prosjektet, fastslår Finsbråtens prosjektleder Rune Slaatten.
Pilotbedriftene i 3-2-1-prosjektet har egne veiledere som skal bidra til at målene virksomhetene setter seg, blir oppfylt. Finsbråten fikk tre, Anne Veflingstad fra NAV og Anne Kristine Holstad og Annik Apall Austad fra Arbeidstilsynet.
Anne Veflingstad kjente godt til Finsbråten via NAV Arbeidslivssenter Akershus.
– Jeg er arbeidslivssenterets kontaktperson hos Finsbråten i IA-sammenheng, forteller Anne, som jobbet med bedriften i halvannet år før 3-2-1-prosjektet startet.

Blomstret opp

– Samarbeidet med Anne og de andre to veilederne fra Arbeidstilsynet, har vært uvurderlig, hevder Slaatten, som har gitt dem benevnelsen «de gode hjelperne».
Anne er ikke mindre entusiastisk, og synes det er prisverdig at Finsbråten stiller mannsterke i 3-2-1-prosjektet.
– Jeg opplever at lederne og den valgte ledelsen har blomstret opp i prosjektperioden. De er blitt dyktigere i personalbehandling, de tar tak i utfordringene og de er blitt tryggere i egne roller. Den korte veien de har fra beslutning til handling, er en styrke. Dessuten er de vant til å jobbe systematisk, sier hun, og viser til matvare-produksjonen.

Løsningsfokuserte pådrivere

– Rune og co må være bevisste på hva de ønsker å oppnå, og lage gode bestillinger. Så følger vi opp med tydelige tilbakemeldinger og leveranser. Vi må gjøre dem i stand til å utføre jobben, stille de kinkige spørsmålene og bidra til at eierskapet til 3-2-1-prosjektet styrkes.
Humor er viktig, og Anne verdsetter den gode tonen i gruppa.
– Samtidig må vi være bevisste på hvordan vi opptrer overfor hverandre, og være klar over at dette er en ny arena for samarbeid. Som veiledere skal vi ikke overkjøre, men være pådrivere og medvirke til løsninger.

Innrømmer egne svakheter

Veilederne stiller hos Finsbråten to til tre ganger i kvartalet.
– Vi har formøter med Rune før hele gruppa samles. Da går vi gjennom hvilke utfordringer vi står overfor, hva som eventuelt ikke er blitt gjort og hva som må prioriteres.
– Alle får konkrete oppgaver, og byr oppgavene på problemer, gir de oss tilbakemelding om det. Det at de tør å være åpne om ting de synes er vanskelig og innrømme egne svakheter, er prisverdig og gjør at prosjektet går framover og ikke stagnerer, presiserer Anne.

En herlig handlekraft

– Det å få lov til å jobbe på systemnivå, slik at vi ser helheten, er en gylden vei å gå. At Rune er driftssjef og i tillegg fungerer som prosjektleder er en fordel for prosjektet.
Etter at STAMI hadde utført nullpunkt-undersøkelsen blant de ansatte hos Finsbråten, ledet prosjektgruppa an med gruppearbeid slik at de ansatte ble involvert fra første stund.
– Vi har opplevd en herlig handlekraft ved bedriften, og ser at jobben med miljøet har ringvirkninger, som mindre svinn og økt kvalitet på produktene, påpeker Anne.
Hun viser også til tavlemøtene som er innført hvor de ansatte stiller spørsmål og bidrar med egne forslag og meninger.
– Vi ser at et systematisk arbeid med ledelse, partssamarbeid og HMS-arbeid bærer frukter.

Personvern og cookies