De frivillige taper

Tekst: Mats Løvstad (2011)
Anbudskonkurranser innenfor helse- og omsorgsektoren tar ikke nok hensyn til de frivillige organisasjonenes egenart, mener Trygve Gulbrandsen.

Anbudskonkurranser i helsesektoren har vært heftig debattert den siste tiden, med fokus på arbeidstakerne. Den samme anbudspolitikken også kan bidra til å svekke frivillige organisasjoners bidrag til samfunnet, viser funn i rapporten Frivillige organisasjoner i ny tid – Utfordringer og endringsprosesser.
– De frivillige organisasjonene opplever at anbudskonkurransen er mer til fordel for private bedrifter, sier Trygve Gulbrandsen som sammen med Guro Ødegård har intervjuet toppledere i 15 frivillige organisasjoner om endringer i det ideelle organisasjonssamfunnet.

Ofrer særpreg og nyskapning
Forskerne har snakket med ansatte i Blå kors og Kirkens bymisjon, som blant annet arbeider innenfor helsesektoren. Både tiltak for å behandle rusmisbrukere, og tiltak innen barnevernet har blitt satt ut på anbud.
– Organisasjonene opplever at anbudskonkurransen fører til en disiplinering for å bli mer lik offentlige enheter, hvor de tvinges til å innføre standarder som går på bekostning av deres særpreg og nyskapning, forteller Gulbrandsen som mener at de frivillige organisasjonene ikke har samme forhold til pris og profitt som private bedrifter.
– Organisasjonene tenker mer på kvalitet, innhold og pasienter. Derfor greier de ofte ikke å konkurrere på pris, og det kan føre til at organisasjonene taper anbudsrunder.

Skaper utrygghet
Organisasjoner som vinner en anbudskonkurranse, vil motta offentlig støtte for en tidsberegnet periode. Så vil tilbudene bli utlyst på nytt, og det er ingen garanti for at organisasjonen får beholde midlene.
– Det kan skape uforutsigbarhet og utrygghet innad i de frivillige organisasjonene. I lengden kan dette svekke muligheten for å ta vare på gode fagmiljøer, mener Gulbrandsen.

Personvern og cookies