De friske belønnes

Tekst: Turid Børtnes (2003)

En enhet i hjemmetjenesten i Stockholm har innført en belønning for dem som holder seg friske en hele måned, de får fire timer fri den påfølgende måned. Virkningen av ordningen har svingt, korttidsfraværet gikk først ned for så å stige igjen, men er nå på vei nedover enda en gang.

Hensikten med belønningen er å få ned korttidsfraværet i hjemmetjenesten, langtidsfraværet regner ledelsen med ikke vil bli berørt av ordningen. Den omfatter ca 170 ansatte som jobber med voksne med handikap. I første omgang virket resultatene meget lovende, sykefraværet sank fra 13 prosent til 7 prosent. Men så steg det nesten til gamle høyder, 12 prosent. Nå skal det være for nedadgående igjen, skriver nettstedet til organisasjonen HR Norge. Dette samsvarer bra med resultatet av en lignende belønningsordning som har vært prøvd i Norge. Et murmesterfirma med om lag 100 ansatte innførte en tilstedeværelsesbonus med et timetillegg på kr 4,- for dem som ikke hadde fravær. Korttidsfraværet ble vesentlig redusert i en periode, men falt snart tilbake til tidligere nivå. De som satte i gang det svenske forsøket er fullstendig klar over at det ikke er rettferdig å belønne god helse, men uansett ønsker de å premiere tilstedeværelse på jobben. Også de som aldri vil klare å ta ut noen bonus som friske sier at de er fornøyd. De synes det er riktig at de som står på og jobber hardere på grunn av deres sykdom får noe ekstra igjen for innsatsen. Før prosjektet ble satt i gang var det enighet mellom ledelse og ansatte om å prøve det. Men i en annen enhet i kommunen førte forslaget til det reneste opprør blant ansatte som fant det svært urettferdig og forsøket ble derfor skrinlagt.   

Personvern og cookies