Dataverktøy for likelønn

(2003)

Et nytt dataverktøy som skal sikre lik lønn for likt arbeid prøves nå ut. Det skal vurdere hver stilling etter faste kriterier som kan brukes på alle typer arbeid. Testingen av dataverktøyet skjer i forbindelse med at Likestillingsloven ble skjerpet fra årsskiftet, skriver organisasjonen HR Norge. Det er en enkel sak å fastsette lik lønn når en kvinne og en mann med like kvalifikasjoner utfører akkurat samme type jobb, men det er verre å sammenligne typiske manns- og kvinneyrker. For eksempel vaktmesterjobb med renholdsarbeid eller sykepleie med ingeniøroppgaver. Verktøyet omfatter 200 spørsmål som skal besvares av et panel bestående av en overordnet, en tillitsvalgt og opptil tre andre fra virksomheten. Personen som vurderes skal ikke delta i panelet, men kan få si sin mening.

Personvern og cookies