Datasamordning letter HMS-arbeidet

Tekst: Paul Norberg (2003)

Dataverktøy og HMS; er det en nyttig kombinasjon? Selv om dataalderen for lengst er kommet til Norge, er det fortsatt mange som sverger til den gamle papirmølla for å følge opp interne rutiner på arbeidsplassene. Bedrifter konstruerer egne dataprogram til internt bruk, og mange fungerer helt utmerket. Men det er fortsatt slik at det ikke er nødvendig å finne opp kruttet hver gang i hver eneste virksomhet. Problemstillinger er ofte like for flere virksomheter, og da dukker behovet for samordning og samarbeid opp. Vestfold satser nå på et interkommunalt samarbeid med en felles kjemikaliedatabase. Larvik kommune har lenge jobbet med å øke kjennskapen til innkjøp, oppbevaring og erstatning av kjemiske stoffer. Kommunen har blant annet innført kjemikaliefritt renhold på skolene og i en rekke andre institusjoner. Rådgiver Kai Gustavsen ved HMS-tjenesten i Larvik kommune forteller at det nye dataverktøyet skal være et praktisk hjelpemiddel for å holde oversikt over kommunenes kjemikalier. Målet er øke sikkerheten og kvaliteten på arbeidet med kjemikalier. Kostnadsmessig er det store fordeler ved å inngå i et interkommunalt samarbeid, og ved å ta i bruk et slikt verktøy vil de ansatte som jobber med kjemiske stoffer få en tryggere hverdag. Nye dataverktøy lanseres også for oppfølging av IA-avtalen, som nå omfatter omkring 750.000 arbeidstakere i Norge. Arbeidsmiljøsenteret og datafirmaet Synkarion i Fredrikstad har sammen utviklet et internettbasert verktøy som kan være til stor hjelp for bedriftene i sin oppfølging av sykmeldte, som er et av kravene i IA-avtalen. Diskusjonene om interkommunalt samarbeid i Vestfold og eksempelet med internettbasert IA-verktøy viser at ideene med å samordne dataløsninger over virksomhets- og kommunegrenser vil kunne lette arbeidet for HMS-ledere, verneombud og andre som jobber med arbeidsmiljøspørsmål. I en tid med skrantende økonomi i kommune-Norge bør eksempelet fra Vestfold studeres i flere fylker, for interkommunalt datasamarbeid bør også bli kostnadsbesparende.

Personvern og cookies