Data øker stresset

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Det store flertallet av arbeidstakere er positive til IT både på jobb og privat. Men samtidig er det svært mange, nesten halvparten som mener at databruk fører til økt stress og dårligere arbeidsmiljø.

Undersøkelsen, som er foretatt av Markeds- og Mediainstituttet (MMI), viser at aksepten av IT som et nyttig redskap hjemme og i arbeid er noe ulikt fordelt i befolkningen. Menn er noe mer positive enn kvinner, yngre enn eldre, høytlønte mer enn lavtlønte og det samme gjelder de med høy utdannelse i forhold til de som ikke har gått så mye på skole.

Dårligere arbeidsmiljø
Men IT og databruk er ikke bare positivt. Selv om flertallet av de spurte mener at informasjonsteknologien har hatt gunstig innvirkning på jobben deres mener nesten halvparten at den også har ført til mer stress og dårligere arbeidsmiljø, skriver Aftenposten. Det er ikke noen forskjell på kjønnene når det gjelder synet på de negative aspektene ved bruk av IT, men eldre er mer skeptiske enn yngre, det samme gjelder høytlønte og personer med høy utdannelse på universitetsnivå. Fagfolk på området sier til avisen at bruk av PC og e-post har forandret arbeidshverdagen og kommunikasjonen på arbeidsplassene. Det blir mindre direkte kontakt mellom arbeidstakerne i tillegg til at mange føler at de drukner i flommen av informasjon og mange henvendelser som ofte krever et øyeblikkelig svar. En helt annet sak er at den nye teknologien har forandret mye av strukturen i arbeidslivet, en rekke arbeidsoppgaver som tidligere ble ivaretatt av yrkesgrupper som ikke krevde særlig høy utdannelse er forsvunnet. Dessuten er en rekke nye oppgaver kommet til, for eksempel i industrien der de fleste arbeidsprosesser nå styres via data fra et kontrollrom. Dette er arbeid som oftest krever høy kompetanse.

Personvern og cookies