DAT rydder opp i sikkerhetsopplæring

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Arbeidstilsynet er i ferd med å rydde kraftig opp når det gjelder sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr. Nå er om lag 300 virksomheter sertifisert for å drive slik virksomhet, mot flere tusen før årsskiftet.

Fra 1. januar i år skal alle som skal gi sertifisert sikkerhetsopplæring eller utøve sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr være sertifisert av et sertifiseringsorgan. Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) har nå utpekt åtte slike organer.

– Ingen flaskehals
– Betyr ikke den voldsomme reduksjonen i antallet som er sertifisert for å drive kontroll at vi vil få en stor flaskehals på dette området i tiden fremover? – Det tror jeg faktisk ikke. Slik dette fungerte før, var det et «dødt» system, veldig mange av dem som sto på lista over kontrollører og instruktører driver ikke slik virksomhet lenger eller i svært liten skala. Men vi kommer selvsagt å til å følge med på hva som skjer i denne overgangsfasen, vi holder god kontakt med bransjen, sier overingeniør Heidi Rudshaug i teknisk seksjon i DAT. Arbeidsutstyret, som omfattes av forskriften, dreier seg om trucker, kraner og masseforflytningsmaskiner, slik som gravemaskiner og dumpere.

Ingen dispensasjon
DAT presiserer at det ikke vil bli gitt noen form for dispensasjon fra kravene som gjelder for den sertifiserte opplæringsvirksomheten eller sakkyndig kontroll. Det ville i tilfelle undergrave sertifiseringsordningen. Det samme gjelder dispensasjon i forhold til kravene om dokumentert sikkerhetsopplæring i den praktiske opplæringsperioden. Virksomhetene har lov til å gi bedriftsintern opplæring med egne instruktører, men forutsetningen er at instruktørene er godkjent av den sertifiserte opplæringsvirksomheten. Opplæringen skal gjennomføres som et samarbeide mellom opplæringsvirksomheten og arbeidsgiver. Arbeidstilsynet vil ikke være direkte engasjert i dette, det er bransjen som overtar kvalitetssikringen.

Ikke gyldig
Hvis arbeidsgiverne ikke benytter seg av de aktørene som er sertifisert etter ny ordning, vil ikke opplæringen eller kontrollen bli regnet som gyldig. De åtte sertifiseringsorganene som DAT har pekt ut står sammen i Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorganer (SGS). De har utgitt en oversikt over samtlige opplæringsvirksomheter og sakkyndige som er sertifisert på dette området hittil her i landet. Heidi Rudshaug opplyser at det er langt flere enn de 300 virksomhetene som foreløpig er sertifisert, som er i ferd med å bli godkjent. Hvorvidt det fortsatt skal være åtte sertifiseringsorgan, er det for tidlig å si noe om. Til forskjell fra tidligere koster sertifisering og godkjenning nå penger. Virksomhetene som skal drive med dette må kunne dokumentere kompetanse og alt de ellers driver med. Det vil også bli krevet tettere oppfølging i forhold til regelverket. For mange vil inngangsbilletten bli høy, men det vil variere med hva slags sertifisering de har fått. For dem som har kompetanse til å kontrollere mange typer maskiner, for eksempel alle typer kraner eller trucker, vil også inntektsgrunnlaget bli langt bedre enn før.

Personvern og cookies