Dårligere arbeidsmiljø i EU

Tekst: Morten Dahl (2001)

Det står ikke så bra til med arbeidsmiljøet i EU-området. Hver tredje arbeidstaker i EU klager over ryggsmerter som er forårsaket av arbeidet.

Direktør Raymond-Pierre Bodin deltok på den store Work Life-kongressen i Sverige for en tid tilbake, og det var ikke særlig oppløftende meldinger han hadde å komme med. Ifølge bladet Arbetsliv i utveckling, blir arbeidsmiljøet i Europa stadig dårligere.

– De gamle problemene som støy, vibrasjoner og kjemiske risikofaktorer er ikke blitt mindre de senere årene. Belastningsskadene er fortsatt høye, og hver tredje arbeidstaker klager på ryggsmerter som følge av arbeidet, sier Bodin.

– Når Europa nå ber sin arbeidende befolkning om å møte utfordringene med en økende global konkurranse, bør man også forsikre seg om at arbeidstakerne har en sikker og helseriktig arbeidsplass. Arbeidstiden er redusert, men den økte konkurransen har ført til høyere krav og større intensitet i arbeidet, sier Bodin.

Han baserer sine uttalelser på den store europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen, som har vært gjennomført fire ganger, og som baserer seg på personlige intervjuer med 21500 arbeidstakere i EU.

Resultatene viser at mer enn halvparten gjennomfører arbeidsdagen med krav om svært høyt tempo. Flere og flere klager over stress og utbrenthet. Over 15 millioner mennesker forteller at de er blitt utsatt for vold, trusler og seksuell trakassering.

Raymond-Pierre Bodin er bekymret over utviklingen, særlig med tanke på at arbeidsmiljøet stadig blir mer integrert i unionens arbeidsmarkedspolitikk.

Personvern og cookies