Dårlige relasjoner innen omsorgsyrker

(2010)

Drøyt 40 prosent av alle anmeldelser om yrkessykdommer kommer fra omsorgsyrker, melder svenske Du och jobbet. Årsaken er relasjonsproblemer, viser en ny statistikk fra Arbetsmiljöverket. De som arbeider på institusjoner med funksjonshemmede eller i boenheter for eldre og funksjonshemmede, er mest utsatt. Det handler om mobbing og samarbeidsproblemer, og det å skulle forholde seg til krevende klienter og pårørende. Kvinnelig politi ligger på samme nivå som kvinner innen omsorgsyrker når det gjelder yrkes­relaterte anmeldelser. Til vanlig står kvinner for 80 prosent av anmeldelsene av yrkessykdommer grunnet dårlige relasjoner på arbeidsplassen. Anmeldelsene øker til tross for at antallet yrkessykdommer totalt er redusert det siste året. Menn som arbeider innen bygg og industri, anmelder sjelden. Hva er det som gjør omsorgsyrkene så utsatte? Lena Jonasson, arbetsmiljöombudsman på Kommunal, peker på flere faktorer: usynlig sjefer, krevende arbeidsoppgaver, nedskjæringer, stor turnover og lav delaktighet.

Personvern og cookies