Dårlig tilpasset kvinner

(2005)

En fersk doktorgradsavhandling ved Arbetslivsinstitutet i Umeå i Sverige viser at kvinner som må bruke maskiner og redskap laget for menn, svært ofte får skader i armer og hender på grunn av vibrasjoner.
Mange forteller om følelse av svakhet, smerter og hvite fingre, skriver forskning.se. Undersøkelsen viser at hele 40 prosent av kvinnene som ble intervjuet måtte bytte jobb eller gå ut av arbeidslivet på grunn av nevrologiske plager. Det var ikke bare i forbindelse med arbeidet at kvinnene hadde plager, mange opplevde også at fritiden ble påvirket negativt. For eksempel når det gjaldt husarbeid og fysisk utfoldelse. Mange trodde at de selv var skyld i skadene eller at de skyldtes dårlige gener. Tannteknikere er mest plaget. Dette er en yrkesgruppe med betydelige vibrasjonsplager. I utgangspunktet var det ventet at kvinnelige metallarbeidere ville komme ut som de hardest rammede. Resultatene overrasker ikke norske fagfolk. Overlege Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet sier til Dagsavisen at tidligere undersøkelser bekrefter funnene. Da kvinnene kom for fullt i arbeidslivet måtte de ofte bruke det utstyret som var tilgjengelig selv om det ikke passet for kvinners muskelstyrke og kroppsstørrelse. Mange bedrifter har nå tatt konsekvensene av forskjellene og anskaffet tilpasset og justerbart utstyr. Arbeidsmiljø nr. 1-2005
Personvern og cookies