Dårlig HMS i byggebransjen

Tekst: Morten Dahl (2001)

Arbeidstilsynet gjennomførte en aksjon på landets bygg- og anleggsplasser i slutten av september. Bare i Buskerud ble ni anleggsplasser stanset.

Da Arbeidsmiljø gikk i trykken hadde Arbeidstilsynet ikke fått den fulle oversikt over resultatene fra aksjonen, som pågikk i 13 dager i september. Et datavirus slo knockout på etaten. Men i Buskerud ble det gjennomført 25 tilsyn, og ifølge Drammens Tidende fikk 15 anlegg reaksjoner for manglende sikkerhet. Ni av disse ble igjen stoppet.

 

Svært utsatt bransje

Byggebransjen har i flere år vært en av de mest utsatte bransjene i norsk arbeidsliv. Arbeidstakerne har større risiko for arbeidsulykker, belastningsskader og andre helseskader enn i de fleste andre næringer, og i løpet av 90-tallet var om lag 20 prosent av alle dødsulykkene i arbeidslivet innenfor denne bransjen.

Ved en tilsvarende aksjon året før ble 571 virksomheter på totalt 291 byggeplasser kontrollert. På 70 prosent av byggeplassene ble det den gangen gitt pålegg eller ordre om stans av arbeidet.

 

– Dårligst på sikkerhet

Lederen for tilsynsavdelingen i Buskerud, Jan Muggerud sier til lokalavisa i Drammen at han mener byggebransjen er dårligst på sikkerhet.

– Jeg har jobbet 25 år i arbeidstilsynet, og hele tiden har vi forsøkt å bedre sikkerheten i anleggsbransjen, men det ser aldri ut til å bli bedre, sier Muggerud.

Personvern og cookies