Dårlig fysisk helse i Sjøforsvaret

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

– Overraskende mange fysiske plager, men til gjengjeld har vi funnet mye bra i det psykososiale arbeidsmiljøet, opplyser professor Bente Moen ved Seksjon for Arbeidsmedisin ved UiB. Hun har ledet en stor undersøkelse av arbeidsmiljø og helse blant alle ansatte i Sjøforsvaret.
Undersøkelsen viser at Marinen har mye ugjort på området HMS, blant annet har ledelsen for liten oversikt over arbeidsmiljøet. Over 2.200 ansatte over hele landet har svart på utsendte spørreskjema i forbindelse med prosjektet «HMS Sjø». Litt overraskende viste det seg at Sjøforsvaret har et høyt sykefravær på grunn av yrkesskader. Særlig er støyskader utbredt. 25 prosent har nedsatt hørsel, mens det bare gjelder 3 prosent av gjennomsnittsbefolkningen. Fire av ti sier at de har vært mye utsatt for støy. Svært mange har fått arbeidsskader slik som kutt, forstuinger og sveiseblink. Dette er skader som kan unngås ved bedre HMS-rutiner. Alkoholforbruket er langt høyere enn retningslinjene tilsier, 13,4 prosent drikker mer enn de skal. Dette gjelder særlig de militært ansatte. En stor andel av ansatte mellom 45 og 67 år bruker medisin mot høyt blodtrykk og 20 prosent rapporterer om håndeksem. Mange mener også at jobben går på bekostning av familien. Men likevel rapporterer flertallet at de trives bedre på jobben enn landsgjennomsnittet.

Godt arbeidsmiljø
– Mye av det psykososiale arbeidsmiljøet viste seg å være bedre enn for gjennomsnittsbefolkningen, blant annet hadde de ansatte mye støtte fra ledelsen, gode forhold til kolleger, god kontroll over egen arbeidssituasjon og relativt lite stress. Dette er faktorer som betyr mye for arbeidsmiljøet. Dette er den første hovedrapporten fra prosjektet. Den skal følges opp med en kreftanalyse som Kreftregisteret har ansvaret for. I tillegg skal det gjennomføres en ny spørreundersøkelse blant alle tidligere ansatte i Sjøforsvaret. – Vi har en database med nærmere 25.000 navn på ansatte fra 1950 og til i dag. Resultatene fra undersøkelsen vil antagelig foreligge neste sommer. Prosjektets kostnadsramme er 20 millioner kroner, sier Bente Moen.

Personvern og cookies