Dårlig arbeidsmoral blant gravide?

Tekst: Paul Norberg (2009)

Det er tanketomt og trist å lese at tidligere statsråd Kristin Clemet bruker gravide som utgangspunkt for å hevde at det er dårlig arbeidsmoral i norsk arbeidsliv.

Kristin Clemet er leder av tenketanken Civita. Nå har hun vært i tenkeboksen, og dessverre er det tydelig at ideene hennes preges mer av tanketomhet enn av nyskapning. På gammelmodig vis hevder hun at den voldsomme veksten i trygdeutgifter skyldes dårlig arbeidsmoral (Dagens Næringsliv 27. august 2009).
I den forbindelse har hun to argumenter; først den bekymringsfulle utviklingen i antall sykefravær på grunn av svangerskap, deretter at polakker har en helt annen innstilling og arbeidsmoral enn nordmenn. Årsaken til elendigheten er visstnok at LO opptrer som ”overdommer” overfor det politiske miljøet, slik at ingen tør å ta et oppgjør med trygdesystemet. Hadde verden enda vært så enkel.
For å ta litt av Clemets argumentasjon på alvor: Norge har en stor del av den voksne befolkningen i arbeid sammenliknet med andre land. Det skyldes først og fremst at flere norske kvinner er yrkesaktive. Syv av ti kvinner og åtte av ti menn er i arbeidslivet i dag. For 30 år siden var under halvparten av norske kvinner sysselsatte eller aktive arbeidssøkere. De siste NAV-tallene viser at 77.100 er helt arbeidsløse, noe som tilsvarer 3,0 prosent. I EU-landene var arbeidsløsheten ved utgangen av juli 9,7 prosent. Når en stor del av befolkningen er i arbeid, inkluderes også mange eldre og kronisk syke, noe som gir økt sykefravær.
Kristin Clemet fremhever at antall sykefraværsdager på grunn av svangerskap har økt kraftig fra 2001 til utgangen av 2008. Men hun unnlater å nevne at antall fødsler i 2008 var det høyeste siden 1975 (kilde: SSB). I Norge var det 60.500 fødsler i 2008. Gravide står for en tredjedel av alle fraværsdager for kvinner i alderen 20-39 år. Svært mange av disse dagene kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene. Og det er tilrettelegging som er nøkkelordet her.
Hvis arbeidsgiverne virkelig er interessert i å redusere sykefraværsdager blant gravide, må de også sørge for å legge forholdene til rette for at dette er mulig. En god del arbeidsgivere er bra på tilrettelegging. Men altfor mange unnlater å foreta seg noe med arbeidsforholdene, og da må mange gravide stille seg utenfor arbeidslivet de siste månedene av graviditeten. I tillegg er det mange forhold i bedriftene som reelt utgjør en risiko for fosteret. Og det er arbeidsgiver som har plikt på seg til å jevnlig overvåke arbeidsmiljøet, og dermed ha kunnskap om det er forhold som er skadelige. Mange gravide ønsker naturligvis å jobbe under sin graviditet, men blir rådet til å la være fordi det enten er risikofylt eller fordi arbeidsforholdene ikke er tilrettelagt for dem.
Det er trist å lese at Kristin Clemet bruker gravide som utgangspunkt for manglende arbeidsmoral. Som tidligere direktør i NHO, bør hun heller bruke sin innflytelse til å sørge for at arbeidsgivere tilrettelegger forholdene for gravide. Dermed kan faktisk sykefraværstiden gå betydelig ned, noe som absolutt bør være i både bedriftenes, samfunnets og kvinnenes interesse.
Clemets utsagn om polakker og nordmenns arbeidsmoral er så håpløst basert på subjektiv synsing at det ikke fortjener noen omtale.

Personvern og cookies