Dårlig arbeidsmiljø kan gi rusmisbruk

Tekst: Turid Børtnes (2004)

Det er en sammenheng mellom det å ha et belastende arbeidsmiljø med liten kontroll og innflytelse på jobben og misbruk av alkohol, mener svenske forskere.

Forskere ved Arbetslivsinstitutet i Sverige har fulgt 50.000 menn over 30 år og koblet dem opp mot pasientregisteret for alkoholrelaterte sykdommer. Da fant de at de som hadde minst innflytelse på egen jobbsituasjon hadde dobbelt så høy risiko for å bli alkoholikere som de som kunne bestemme mer. Arbeidstakere som ikke kan legge opp arbeidstid og -oppgaver selv er også mer utsatt for stressrelaterte lidelser slik som hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser, hodepine, ryggplager og anspenthet. Selv om arbeidsoppgavene kan være enkle og rutinepregede, kan arbeidet være krevende på grunn av tidspress og høye krav til ytelse. Dersom en da ikke selv får bestemme hvordan oppgavene skal utføres eller når, blir situasjonen enda mer stressende for arbeidstakeren. Høye krav og lav kontroll er den verste kombinasjonen, skriver Dagsavisen som omtaler undersøkelsen.

Personvern og cookies