Danskene ønsker trygge arbeidsplasser

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Mellomledere har en viktig rolle når det gjelder å forebygge alvorlige ulykker på arbeidsplassen, viser dansk forskning.

Bedre sikkerhet og færre ulykker kan bli resultatet om ledelsen snakker direkte til sine ansatte om sikkerheten i det daglige. Det er hovedkonklusjonen i et forskningsprosjekt som FAIS (Forebyggelse af Alvorlige Arbejdsulykker gennem Intervention i sikkerhed og Sikkerheds­kultur) har gjort i Danmark.

Fra ord til handling

I prosjektet trekkes mellomlederne fram som viktige for sikkerheten på arbeidsplassen. – Det er viktig å få mellomlederne på banen i det daglige sikkerhetsarbeidet. De kan være med på å omsette ord til handling, og dermed signalisere at sikkerheten prioriteres, sier Johnny Dyreborg, en av forskerne bak FAIS-prosjektet til Arbejdsmiljøviden. Forskningsprosjektet tok for seg tolv arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen, industrien og innen godstransport, bransjer som har en relativ høy forekomst av arbeidsulykker. I ni av ti samtaler mellom ledelse og medarbeidere var det produksjonen ved virksomheten det dreide seg om. Kun èn av ti samtaler dreide seg om medarbeidernes sikkerhet.

Gode resultater

I tilknytning til FAIS-prosjektet fikk ledelsen ved de ulike virksomhetene tilbakemeldinger om egen kommunikasjon og om sikkerhetsforholdene på arbeidsplassen. I bygg- og anleggsbransjen viste det seg at økt kommunikasjon om sikkerhet mellom ledere og medarbeidere reduserte antallet sikkerhetsfeil, uten at fokus på produksjon og kvalitet ble redusert. Innen godstransporten hadde de erfarne sjåførene bygget egne sikkerhetsnettverk. Disse satte til en viss grad selve bedriften ut av spill når det gjaldt sikkerhet, samtidig som nye sjåfører uten nettverk, kom i en vanskelig situasjon. FAIS anbefaler derfor at det etableres nye former for kontakt mellom sjåførene og bedriftsledelsen når det gjelder sikkerhet.

Personvern og cookies