Danskene får SMS-er

Tekst: Grethe Ettung (2008)

40 prosent av danske arbeidstakere mottar arbeidsrelaterte SMS-meldinger på mobiltelefonen daglig, ukentlig og månedlig fra kolleger.

Det viser en undersøkelse det danske Magasinet Arbejdsmiljø har foretatt Av disse oppgir 32 prosent at de mottar SMS-er i ferier, og 48 prosent at de mottar dem på fridager. Mange får også SMS-er før de starter arbeidet om morgenen, og etter at de har gått hjem fra arbeidet. Nærmere 14 prosent mottar SMS-beskjeder fra sjefen, til alle døgnets tider.

Økt bruk av SMS
Gitte Stald, medieforsker ved IT-Universitetet i København, er ikke overrasket. Ifølge henne er bruken av SMS-beskjeder på arbeidsplassen stigende, og mobiltelefonen er blitt integrert i arbeids- og privatlivet. Noe som stemmer overens med spørreundersøkelsen. 28 prosent av de spurte sier at det er i orden å sende og motta SMS i fritiden, 14 prosent sier det er i orden i ferier. 29 prosent mener det kun er i orden i nødstilfelle, mens kun 11 prosent mener at det ikke er i orden. Mennene er mer positive enn kvinnene til bruk av SMS. 41 prosent av mennene mener der er i orden å komminisere via SMS i arbeidstiden mot 29,5 prosent av kvinnene.

Flere SMS’er til mennene
Undersøkelsen viser også at det er markant flere menn, 33 prosent, enn kvinner, 24 prosent, som daglig eller ukentlig mottar arbeidsrelaterte SMS-er på jobben fra kolleger. Og det er ikke kun de unge som sender meldinger. De mest iherdige SMS-brukerne er mellom 30 og 49 år. Det blir sendt flere arbeidsrelaterte SMS-er i det private enn i det offentlige. 25 prosent av de offentlig ansatte oppgir at de daglig eller ukentlig mottar SMS-beskjeder fra en kollega, tallet for privatansatte er 31,5 prosent. Til gengjeld er det stort sett ingen forskjell på hvor mange privat- og offentlig ansatte som er imot at man bruker SMS som kommunikasjonsform i arbeidstiden.

Personvern og cookies