Danske pensjonsforventninger

(2008)

Flertallet av danske yrkesutøvere ser ut til å ha lavere forventninger til hva de vil ha å rutte med når de blir pensjonister, enn hva som er realitetene. Det er Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark som har sett på danskenes forventninger til sin fremtidige pensjon. Det viser seg at flertallet tror de får mindre å rutte med enn hva de vil få i virkeligheten, mens ca en tredel har overdrevne forventninger. Forskningscenteret har også undersøkt om nåværende pensjonister er fornøyde med sin økonomiske situasjon. Det viser seg at 75 prosent er tilfredse. De har tilpasset seg en redusert inntekt ved dels å spare mindre enn før (gjelder 45 prosent) og dels ved å redusere det daglige forbruket. Det siste gjelder 25 prosent og omfatter først og fremst de som ikke er fornøyde med økonomien sin

Personvern og cookies