Dansk jobbmirakel

Tekst: Morten Dahl (2000)

Har danskene oppfunnet den inflasjonsfrie vekstøkonomi med full sysselsetting. Neppe, men den danske modell kombinerer i høy grad fleksibilitet med et sosialt sikkerhetsnett og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk.

Det skriver den danske forskeren Per Kongshøj Madsen. Fra 1993 til 1999 har den danske arbeidsløsheten falt fra 12 til 6 prosent – uten at det har gått utover inflasjonen. Mange kaller dette et jobbmirakel, og det har ikke gått upåaktet hen internasjonalt at danskene har klart å få dette til.

Ifølge Kongshøj Madsen skyldes den gunstige utviklingen på det danske arbeidsmarkedet de siste årene den arbeidsmarkedsreformen som ble innført i 1994. Her ble det iverksatt en rekke nye tiltak, blant annet omfattende ferieordninger.

I 1993 var 300.000 dansker uten jobb. Sju år senere var dette tallet sunket til 158.000. Samtidig har danskene opplevd at sysselsettingen har økt fra 2,5 millioner i 1993 til 2,7 millioner i fjor. Den største økningen har funnet sted i privat sektor.

I 1998 var det bare Norge og Sveits i Europa som hadde flere sysselsatte i alderen 15 til 64 år enn Danmark. OECD-tall viser at danske arbeidstakere er hypermobile, men samtidig trygge. Arbeidstakerne i landet har i gjennomsnitt vært ansatt hos samme arbeidsgiver i åtte år, og det er bare Storbritannia og USA som kan skilte med lavere tall. At danskene er mobile viser også opplysningene om at det nesten hvert år er en million ledige jobber. OECD-tall viser likevel at danskene opplever den største arbeidstryggheten i Europa. Bare 44 prosent av danskene føler at arbeidssituasjonen er usikker. For de andre landene svinger andelen omkring 70 prosent.

Personvern og cookies