Dansk forskning sterkt amputert

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Nesten tyve prosent av de ansatte ved det danske Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) er blitt sagt opp. Det innebærer at flere sentrale forskningsområder vedrørende arbeidsmiljø blir lagt ned eller blir sterkt amputert.

Arbejdsmiljøinstituttet er under offentlig styring, og det er som en del av den danske regjeringens generelle besparelser at sparekniven er brukt så hardt på AMI. Hele 43 medarbeider har fått oppsigelse.

Legger ned
Oppsigelsene er ikke fordelt jevnt over alle avdelinger, innsparingene er gjort ved at flere avdelinger er lagt ned eller sterkt redusert. Det betyr blant annet at det ikke lenger vil bli forsket på arbeidsmiljøproblemer som berører mikrobiologi og bioteknologi. I praksis innebærer det for eksempel at forskning i forbindelse med soppinfiserte bygninger, fuktskadede skoler eller håndtering av biobrensel ikke vil bli gjort. Også AMIs asbestlaboratorium blir stengt og den generelle kjemiske arbeidsmiljøforskningen kommer nå til å gå på sparebluss.

Sterk kritikk
Innsparingene møter sterk kritikk, blant annet pekes det på at det ikke er sammenheng mellom statsminister Anders Fogh Rasmussens valgløfter om å støtte forskning i arbeidsmiljø og det som nå er gjort. Den danske arbeidsministeren har innrømmet at det har gått hardt ut over Arbejdsmiljøinstituttet, men sier at de kraftige nedskjæringene først og fremst skyldes at man i tidligere år ikke har tilpasset antallet medarbeidere til de bevilgninger man har hatt. Han understreket også at det foregår forskning andre steder enn hos AMI, blant annet på universiteter og arbeidsmedisinske klinikker. Dessuten skjer det noe i utlandet som Danmark kan lære av. Det danske Arbejdsmiljørådet er blitt bedt om å gi sin vurdering av prioriteringene på arbeidsmiljøområdet, den vil antagelig være klar til sommeren.

Personvern og cookies