Dansk allergibombe

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Husstøvmidd lever utendørs, ikke innendørs slik vi har trodd i 50 år, hevder dansk forsker. 

Thorkil Hallas har over 35 år bak seg som skadedyrspesialist, og tror vi kan stå overfor en radikal endring i hvordan vi ser på linken mellom husstøvmidd og allergi. Hallas blir ifølge videnskap.dk regnet som en av de internasjonalt ledende forskerne på området, og har nylig fått publisert sin hypotese i det vitenskapelige tidsskriftet Medical Hypotheses. Der forklarer hvorfor astmatikere og allergikere aldri helt har funnet hjelpen de trenger gjennom å lufte eller bekjempe støvmidd med gift. Han mener den vanlige oppfatningen om at midd lever i støv innendørs, ikke stemmer.
– Jeg har arbeidet med innendørs midd gjennom 20 år på Statens Skadedyrslaboratorium. Vi snakker om tusenvis av prøver, og det har aldri lykkes meg å finne en levende bestand av husstøvmidd, skriver han i artikkelen.

Utfordrer vedtatt sannhet
Hallas mener vårt bilde av mikroskopiske husstøvmidd er formet av tiår med vitenskapelige beretninger om støvprøver fra folks hjem, men savner gode bevis for dette.
– Jeg tør påstå at dette ikke er en populær oppdagelse, for den velter jo 50 år med vedtatt sannhet, men jeg har brukt lang tid på å komme meg rundt i krokene av litteratur for å finne ut om det overhodet finnes bevis for at midden lever innendørs. Stort sett alt jeg har sett peker mot det motsatte, nemlig at de lever utendørs.
Den danske forskeren har snudd premissene på hodet, og mener det avslører tre viktige punkt.
– Hvis midden lever utendørs, forklarer det hvorfor det aldri lykkes å finne en gift som kan drepe den, eller hvorfor det ikke nytter å lufte ut, støvsuge eller pakke inn møbler. For det andre hvorfor man nesten aldri ser en støvmidd bevege seg innendørs, og for det tredje hvorfor man aldri finner noe særlig med ekskrementer fra husstøvmidd, selv om det har vært enighet om at midd lever av menneskets hår og hudskjell, forklarer han.

Kan få konsekvenser
Skulle Hallas hypotese vise seg å holde vann, vil det kunne få flere konsekvenser. For det første vil det underminere etablerte råd om hvordan man bekjemper allergi mot husstøvmidd, og at husstøvmiddallergi ikke er en konsekvens av at vi lever for fuktig, urent eller ikke skifter sengetøy ofte nok.
– Det kan bety at allergikere må være oppmerksomme på at de også kan bli utsatt for husstøvmiddallergi utenfor husets fire vegger, sier Hallas.
For det andre vil det bety at vi like gjerne kan slutte med å bekjempe midden innendørs, og at det heller bør fokuseres på hvordan man lufter ut, slik at man unngår at midden tar seg inn.

– Helt ulogisk
Hypotesen til Hallas er omstridt, og den har vakt harme hos danske kolleger. Overlege Jens Korsgaard ved Privatshospitalet Mølholm er en av dem.
– Det mangler konkret bevis for hvor husstøvmidd alternativt lever, hvis det ikke er i støv. Og når beviset mangler, faller hypotesen. Alle data viser at forekomsten av husstøvmidd i en bolig er et spørsmål om hvor fuktig det er, sier han og bruker et eksempel for å illustrere hva han mener.
– Jeg har opplevd at to boliger som lå like ved siden av hverandre likevel har vidt forskjellige mengder husstøvmidd. Har du en fuktig bolig er den fylt med midd, og har du en tørr bolig er den tom. Det viser alene at husstøvmidd ikke kommer utenfra. Det ville vært helt ulogisk.

Kampen om husstøvmidd:
– Husstøvsmidd er en av de hyppigste årsakene til allergi, hvis man ser bort ifra pollen, og er ifølge Norges Astma- og Allergiforbund den hyppigste årsaken til allergisk astma.
– Husstøvmidd utløser allergi gjennom ørsmå stoffer – allergener. Ifølge Astma-Allergi Danmark skjer det enten gjennom små deler fra selve midden, eller gjennom enzymer i deres avføring.
– Thorkil Hallas mener derimot at allergenene ikke stammer fra avføring, men i stedet fra enzymer og hjelpestoffer i forbindelse med middens hudskifte.

(Kilde: www.videndskab.dk)

Personvern og cookies