Dagpenger ingen hvilepute

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

NAV stanset utbetalingen av dagpenger til over 1500 personer i fjor fordi de nektet å stille på oppfølgingsmøter.

Ytterligere 1200 mistet dagpengene som følge av at de nektet å delta på arbeidsmarkedstiltak, mens 190 personer mistet retten til støtte fordi de takket nei til jobben NAV tilbød. De øvrige tilfellene skyldes arbeidsledige som, etter å ha fått jobb gjennom NAV, selv sa opp eller ble avskjediget. Totalt ble 3721 arbeidsledige nektet dagpenger i 2009, ifølge nav.no.

Forventer at de takker ja
Selv om du kan motta dagpenger i rundt to år, er målet til NAV naturlig nok å få arbeidsledige i jobb så tidlig som mulig.
– Langtidsledighet er negativt både for den enkelte, og for samfunnet. Jo lenger en person er borte fra arbeidsmarkedet, jo vanskeligere er det å få fotfeste igjen, sier direktør Hilse Olsen i NAV.
De aller fleste klarer å finne seg en ny jobb i løpet av relativt kort tid, men en del trenger også bistand fra NAV.
– Når vi kaller inn til møter, byr på arbeidsmarkedstiltak eller har en jobb som den arbeidsledige kan få, forventer vi at vedkommende takker ja. Selv om det ikke alltid er drømmejobben, så er arbeidserfaring verdifullt og kan gjøre deg mer attraktiv neste gang du søker jobb, legger hun til.
Selv om de aller fleste takker ja til tilbud fra NAV, foretrekker noen en tilværelse med dagpenger.
– Det kan vi ikke akseptere, og utfallet blir da at vi stanser utbetalingen av dagpenger i en periode, forklarer Olsen.

Streng praksis
Hovedregelen er at du må være villig til å ta et hvilket som helst arbeid, hvor som helst i landet. Du kan ikke stille krav til arbeidssted, eller type arbeid.
– Det er en viss mulighet for å lempe på disse kravene hvis alder, eller tungtveiende sosiale hensyn tilsier dette, men her er praksisen streng, understreker Olsen.
Hun mener reglene fungerer til å motivere folk til å forsøke å skaffe seg jobbene de ønsker på egen hånd, i det området de selv foretrekker.
– Det norske arbeidsmarkedet gir som regel mulighet til å finne arbeid i rimelig nærhet til hjemstedet, men hvis det viser seg nødvendig kreves det at arbeidssøkeren er villig til å flytte eller pendle, avslutter Olsen.

Fakta om dagpenger
– Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt, og skal være en midlertidig ytelse fram til man finner seg en ny jobb.
– Mottakere av dagpenger skal være tilgjengelige, slik at de raskt kan ta stilling til tilbud om arbeid eller tiltak, og kunne tiltre på kort varsel.
– NAV stanser utbetalingen av dagpenger dersom vilkårene for utbetaling ikke lenger er til stede. Som regel skjer det når den arbeidsledige får ny jobb og ikke lenger trenger dagpenger, men NAV kan også stanse utbetalingen av andre årsaker.
(Kilde: NAV)

Personvern og cookies