Daglig leder har ansvar for HMS-arbeidet

Arbeidshjelmer henger på container

I henhold til Arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiver eller daglig leder som er ansvarlig for HMS-arbeidet i bedriften. Dette er med andre ord ikke et ansvar som i sin helhet kan delegeres bort til en annen av bedriftens avdelinger. Selv om ansvaret ligger til arbeidsgiver kan oppgaven delegeres nedover i lederlinjen. Ansvaret må heller ikke nedprioriteres av daglig leder dersom det ikke er tilrettelagt for systematisk HMS-arbeid fra øverste hold.

Som arbeidsgiver, daglig leder eller avdelingsleder med HMS-ansvar, er du pliktig å sørge for at du har mulighet til å ivareta dette ansvaret. Mange opplever dette som en viktig og utfordrende oppgave. Hos Arbeidsmiljøsenteret får du relevant og nyttig veiledning, rådgivning og kursing. Kontakt oss her for mer informasjon.

Ikke nedprioriter HMS-kurset!

Har du travle dager på jobben? Da er du ikke alene. Det gjelder de aller fleste, og spesielt de som har mye ansvar i en bedrift. Mange ser seg derfor nødt til, eller velger, å nedprioritere et tilstrekkelig HMS-kurs, enten ved ikke å delta i det hele tatt eller ved å velge et kort kurs for å spare tid.

Husk at HMS-arbeidet er et svært viktig område for deg som leder eller deg som har arbeidsgiveransvar, og at deltakelse på kurs ikke bare skal gjøres for å «krysse det av på listen». Kurset skal gi deg nødvendig kompetanse til å kunne utfylle din rolle og ditt ansvarsområde. Derfor er det viktig å velge et kurs som gir relevant og nødvendig kompetanse. Med riktig kompetanse på området vil du som leder oppleve HMS-arbeidet som nyttig og mye lettere enn mange frykter.

Vi tilbyr HMS-opplæring for arbeidsgiver. Dette er et kurs som gir tilstrekkelig og nødvendig kompetanse innen HMS-arbeid, og som tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til opplæring av virksomheters øverste leder. Les mer om kurset her.

Hva hvis det skjer en ulykke?

Vi håper selvfølgelig alle at ulykken aldri finner sted, men det er likevel viktig å være forberedt på at den kan gjøre det. Dersom det kommer frem at du, som arbeidsgiver eller daglig leder, ikke har nødvendig kompetanse når en ulykke forekommer, vil du stå alene som ansvarlig for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Når du har deltatt på kurs er det også viktig å opprettholde kunnskapen. I HMS-butikken finner du relevant litteratur som tar for seg HMS-arbeid og arbeidsmiljø. Se vårt store utvalg her.

Dokumentasjon på HMS-opplæringen

Ved et tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet, vil de be om dokumentasjon på at du som daglig leder har gått gjennom tilstrekkelig HMS-opplæring. Du er selv ansvarlig for å kunne dokumentere at kurset følger både loven og Arbeidstilsynets krav. Derfor er det viktig at det lovpålagte kurset du velger, er så godt som mulig. Du må også kunne dokumentere deltakelsen din.

Vil du delta på et nyttig og relevant kurs hos oss? Meld deg på vårt kurs i hvordan du kan lede HMS-arbeidet. I kurset får du blant annet innsikt i de viktigste prinsippene for systematisk HMS-arbeid, kunnskap om myndighetskrav til HMS-arbeid og dokumentasjon, samt nødvendig kompetanse for å kartlegge hvilke krav fra myndighetene som gjelder for din bedrift. Les mer om kurset «Hvordan lede HMS-arbeidet?» her.

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss gjerne hvis du har flere spørsmål til oss i Arbeidsmiljøsenteret. Vi hjelper deg gjerne! Du finner vår kontaktinformasjon her.

Vi tilbyr også interne kurs for din bedrift. Disse kursene er spesielt tilpasset dere og deres behov. Kontakt oss på e-post kurs@arbeidsmiljo.no for mer informasjon og et tilbud fra oss.

Personvern og cookies