Dagens godbiter

(2003)

Kjell Magne Bondevik er egentlig en slags merkevare. Men en merkevare som assosieres med høyst motstridende verdier. For eksempel «prest». Og i neste øyeblikk «krig». Eller «fotball». Og «statsminister». Et kort øyeblikk ble også begrepet «depressiv reaksjon» knyttet til merkevaren Bondevik, og i den siste tiden kan vi føye til «bekymring». Bekymringen gjelder i skrivende stund meningsmålingene, som viser at Kristelig Folkeparti er på full fart ned i selskap med Venstres politiske oppslutning. Og den er ikke spesielt høy. Nå kan mye endre seg når resultatet av kommune- og fylkestingsvalget er over. Men dog allikevel… Statsministeren uttaler seg naturligvis mye om det meste som rører seg i det norske samfunn, men vi må innrømme at det er sjelden han snakker om livet på arbeidsplassene. Han opptrådte riktignok i frontlinjen da kampanjen Inkluderende Arbeidsliv (IA) ble lansert, men det er faktisk snart to år siden. Likevel: Vi får vel bære over med Bondeviks prioriteringer. Han har tross alt mye å tenke på; blant annet en utgiftssmell på fire milliarder kroner til folketrygden. Det er spesielt utgiftene til uførepensjonering, syke, attføring og alderspensjoner som skyter fart. Denne utgiftsøkning skaper problemer for statsbudsjettet i 2004, og Bondevik & Co må derfor i tenkeboksen. Hvis tenkeboksen ikke er fullstendig okkupert av EU-tanker, kan det kanskje bli plass til en og annen arbeidslivsidé der også. Hvis IA-avtalens mål blir oppnådd, vil utgiftene til folketrygden synke, og kanskje de fire milliardene i så tilfelle forsvinner som dugg for solen? Da vil du få en bekymring mindre, og det er kanskje ikke så dumt å få begrepet «arbeidsmiljø» inn i merkevare-CVen din, herr statsminister?

Personvern og cookies