Dagens godbiter

(2004)

Det blåser på toppene i Helse Sør. For oss utenforstående kan det minne om en såpeopera, eller kanskje heller en reality-serie, med det etter hvert så standardiserte spørsmålet: Hvem skal bort? Etter å ha sikret seg en gullkantet pensjonsavtale, ble det stilt utallige spørsmålstegn ved adm. direktør Steinar Stokkes vurderingsevne. Styreleder Oluf Arntsen foreslo å sparke Stokke, men styreflertallet ville det annerledes, og dermed tok Arntsen sin hatt og gikk. Kristelig Folkepartis Jon Lilletun ble forferdet, og mente at feil mann hadde forsvunnet. Lilletuns partisjef, helseminister Dagfinn Høybråten svarer med å gjøre rent bord i Helse Sør, og kaster like godt hele styret. Så hopper Fagforbundets sjef, Jan Davidsen, inn på arenaen og støtter Steinar Stokke, mens de sykehusansatte er forbannet på sine egne tillitsvalgte, som unnlot å uttrykke mistillit til Steinar Stokke. Forvirret? Sikkert! Men det blir verre. SVs Olav Gunnar Ballo kan ikke holde seg i ro, og mener at helseminister Høybråtens tillit i Stortinget svekkes for hver dag Steinar Stokke blir sittende i Helse Sørs sjefsstol (Aftenposten 28. januar). Det vi lurer på er hvordan denne håpløse situasjonen på topp-nivå i Helse Sør påvirker alle de ansatte som skal utføre sine daglige oppgaver på et mangfold av virksomheter; fra Rikshospitalet og Radiumhospitalet til sykehus i fylker fra Buskerud til Vest-Agder og en rekke mindre arbeidsplasser, som blant annet Ambulansetjenesten i Vest-Agder. Når toppledere krangler og vil kaste hverandre fra posisjoner og stillinger, får de lite tid til å utøve jobben sin. Og hvordan skal lederne kunne utøve en fornuftig og positiv personalpolitikk når de slåss så fillene fyker seg i mellom? Vi frykter at stormkastene på toppen av maktbastionen Helse Sør vil utvikle seg til en tornado i løpet av vinteren. Og hvem vet hva som er tilbake etter et tornado-raid? panor

Personvern og cookies