Dagens godbiter

(2004)

I dag tar vi sjansen på å gjenopplive en lightversjon av Dusteforbundet, som i sin tid var Fredrik Stabels faste spalte i Dagbladet. Det er intet mindre enn Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) som har vært ute med et skriv til leger som melder om arbeidsrelaterte sykdommer hos sjøfolk. Vi er nødt til sitere rundskrivet: «Det har en tid vært korrespondanse mellom Sjøfartsdirektoratet (SD) og Arbeidstilsynet når det gjelder hvem som skal motta melding av arbeidsrelaterte sykdommer hos sjøfolk. Forholdet er nå avklart. Etter noen setninger om forskjellene mellom de som har hyre og de som ikke har hyre, får vi vite at det er foreslått en endring i sjømannsloven, som skal stadfeste at Sjøfartsdirektoratet skal få hjemmel for å motta melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Så langt, så bra, men: Siden denne hjemmelen ennå ikke er vedtatt, slås det fast at «Foreløpig kan derfor ikke Sjøfartsdirektoratet motta melding fra leger om arbeidsrelatert sykdom eller skade hos arbeidstakere som er hyret om bord på skip.» Hva i all verden er dette? Saken er altså avklart, men «foreløpig kan SD ikke motta melding…» Som om loven må endres for at Sjøfartsdirektoratet kan motta! Eller, hvorfor kan ikke DAT fortsette å ta i mot meldingene inntil videre? Hva er hensikten? Er det å skaffe seg kunnskap om forhold i arbeidsmiljøet, eller…? I hine hårde dager ville denne type byråkratisk snikksnakk kvalifisere til søknad om øyeblikkelig opptakelse i Dusteforbundet. Vi regner med at salige Fredrik Stabel og forbundets president Darwin P. Erlandsen hadde innfridd søknaden. For å unngå ytterligere hypotetiske søknader, anbefaler vi at de to direktorater begynner å ta i mot legemeldinger, framfor å vente på at nye lovtekster skal vokse opp. Panor

Personvern og cookies