Dagens godbiter

(2003)

«Mens folk flest synes en virusinfisert PC og e-postkasse er noe herk, synes Postens konsernsjef Kaare Frydenberg det stikk motsatte», kan vi lese i Dagens Næringsliv. Bakgrunnen er at søppel-e-post og datavirus fører bedrifter vekk fra PC’en og over til papirbasert reklame, som skal leveres i fysiske postkasser, slik vi finner dem på stativ og hagegjerder rundt om i hele kongeriket. Og da er Posten på plass; forhåpentligvis med leveringsdyktige postbud, noe som gir plussresultat i regnskapet. Men det er langt fra alle som er fornøyd med servicenivået i Kaare Frydenbergs konsern. Prinsippet «posten skal alltid frem» er blitt erstattet av noen prinsipper som vanskelig lar seg formulere positivt. Sender du en konvolutt til en adresse hvor Posten har vært inne og endret postnummeret siden sist du sendte et brev, kan du være sikker at konvolutten kommer i retur. Gjerne med påskriften: Adressen er endret, nytt postnummer er… Men når postbudet utmerket godt vet hvor brevet skal leveres, så kan hun vel legge det i riktig postkasse, slik at forsinkelser unngås og ekstra porto påløper? Men nei…, og det er vel det som er hensikten. Hvis Posten returnerer et brev, regner post-økonomene med at brevet blir sendt nok en gang, og da blir det enda flere portopenger inn i kassa. Og når dette skjer med noen ti-tusener forsendelser, så blir det fort penger av det. Kaare Frydenbergs omsetning på 3,6 milliarder etter 3. kvartal i år, og resultatet før skatt på 60 millioner kroner, innebærer nok at en del kunder har fått svi på pungen. Neste år er det aviser og fagblader som får ta støyten. Etter et halvt års forhandlinger om portoprisene, er det enkelte fagblader som får en portoøkning på drøyt 50 prosent. Vi ser derfor ikke bort fra at Kaare Frydenberg også neste år kan vise til et positivt resultatet etter 3. kvartal. På en annen side er det kanskje noen fagblader som bare blir å finne på internett. Forhåpentligvis uten virus. Panor

Personvern og cookies